2017

Pielgrzymka akademicka do Komańczy - 20 maja (sobota)

Na prośbę Władz Uniwersytetu, Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej organizuje wyjazd Pracowników i Studentów KUL do Komańczy - miejsca internowania Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pielgrzymka zaplanowana jest na dzień 20 maja (sobota) br. Szczegóły w ZAŁĄCZNIKU.

 

Odznaczenie państwowe dla ks. prof. Stanisława Fela

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL. Serdecznie gratulujemy!

GALERIA_FOTO

 

2016

XXXIV Dni Praw Człowieka

PROGRAM FILM

Konferencja Chrześcijaństwo a ekonomia 

PROGRAM REFERATY TVP_3_O_KONFERENCJI PRASA_O_KONFERENCJI

Sympozjum Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego

PROGRAM FOTO SPRAWOZDANIE PRASA_O_KONFERENCJI

Konferencja Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego

PROGRAM SPRAWOZDANIE FILM

2015

Konferencja Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z człowiekiem

PROGRAM

2014

Seminarium Ksiądz Profesor Franciszek Janusz Mazurek - osoba i dzieło

PROGRAM SPRAWOZDANIE FILM FOTO 

V Chrześcijański Tydzień Społeczny Jaki rozwój Polski?

PROGRAM

Konferencja Oblicza współczesnej biedy

PROGRAM KSIĄŻKA RECENZJA_KSIĄŻKI

2013

Konferencja Patria - lojalność - przynależność

PROGRAM SPRAWOZDANIE

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2017, godz. 11:33 - Marek Wódka