2017

Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej dla dr inż. Magdaleny Zdun

Tegoroczną laureatką Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu została dr Magdalena Zdun - adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka seminarium doktoranckiego w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL. Nagrodę wręczył Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński podczas obchodów Święta Patronalnego naszej Uczelni. Na konkurs wpłynęło 9 prac, uznanie jury zyskała książka „Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa", wydana w 2016 r.

Dr Magdalena Zdun jest absolwentką geodezji w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. M. Zdun doktoryzowała się na KUL w roku 2014 na podstawie rozprawy z zakresu koncepcji rozwoju gospodarczego i teorii innowacyjności, którą przygotowała pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Fela. Gratulujemy naszej Koleżance!

 

Odznaczenie państwowe dla ks. prof. Stanisława Fela

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL. Serdecznie gratulujemy!

GALERIA_FOTO

 

2016

XXXIV Dni Praw Człowieka

PROGRAM FILM

Konferencja Chrześcijaństwo a ekonomia 

PROGRAM REFERATY TVP_3_O_KONFERENCJI PRASA_O_KONFERENCJI

Sympozjum Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego

PROGRAM FOTO SPRAWOZDANIE PRASA_O_KONFERENCJI

Konferencja Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego

PROGRAM SPRAWOZDANIE FILM

2015

Konferencja Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z człowiekiem

PROGRAM

2014

Seminarium Ksiądz Profesor Franciszek Janusz Mazurek - osoba i dzieło

PROGRAM SPRAWOZDANIE FILM FOTO 

V Chrześcijański Tydzień Społeczny Jaki rozwój Polski?

PROGRAM

Konferencja Oblicza współczesnej biedy

PROGRAM KSIĄŻKA RECENZJA_KSIĄŻKI

2013

Konferencja Patria - lojalność - przynależność

PROGRAM SPRAWOZDANIE

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2017, godz. 16:38 - Marek Wódka