2018

Wywiad z dr inż. Magdaleną Zdun. Z naszą Absolwentką, uczestniczką seminarium doktoranckiego w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej w latach 2010-2014 rozmawia mgr Magdalena Masztalerz. Treść wywiadu na Facebooku CZYTAJ

 

2017

Zapraszamy do lektury najnowszych publikacji Pracowników:

S. Fel, M. Zdun, Judaizm i ekonomia. Związki judaizmu z życiem gospodarczym.

TEKST_ARTYKUŁU

M. Wódka, Social and Economic Significance of Moral Capital.

TEKST_ARTYKUŁU

 

"Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna"

redakcja S. Fel, M. Wódka

Z radością informujemy, że ukazała się kolejna książka pod redakcją pracowników Katedry: Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981). Myśl społeczna (Wydawnictwo KUL, 2017). Książka jest monografią naukową prezentującą oryginalność ujęcia przez Prymasa Tysiąclecia wybranych zagadnień społecznych. Mimo że ma ona charakter pracy wieloautorskiej, nie jest luźnym zestawieniem przypadkowych tekstów. Na niniejszą książkę składają się opracowania najważniejszych obszarów problemowych, którymi zajmował się ks. Stefan Wyszyński poczynając od lat międzywojennych aż po aktywną działalność społeczną i pastoralną okresu PRL. Monografia jest kolejną pozycją w ramach kontynuowanego cyklu wydawniczego poświęconego Uczonym lubelskiej szkoły personalizmu społecznego (W 2013 ukazała się pierwsza pozycja "Ksiądz Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny"). Zachęcamy do lektury!

SPIS_TREŚCI

Setna rocznica urodzin Prof. Jana Turowskiego (1917-2006) - konferencja naukowa

29 października minęła setna rocznica urodzin śp. prof. Jana Turowskiego, wybitnego socjologa KUL, który trwale zapisał się w historii rozwoju nauk społecznych w Polsce. Jan Turowski kontynuował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tradycję polskiej socjologii humanistycznej, dokonywał syntez teoretycznych, a przede wszystkim uprawiał badania empiryczne, szczególnie przyczyniając się do rozwoju socjologii wsi, socjologii miasta, socjologii rodziny oraz socjologii migracji. Jest autorem wielu znaczących publikacji, w tym pierwszego po transformacji ustrojowej dwutomowego podręcznika socjologii. 25 października odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa mająca na celu przypomnienie sylwetki i spuścizny naukowej Jana Turowskiego – szczególnie młodszemu pokoleniu adeptów nauk społecznych – oraz dyskusję zagadnień istotnych dla rozumienia przemian współczesności, które należały do obszarów zainteresowań Jana Turowskiego i do których wniósł on twórczy wkład.

FILM PROGRAM

 

I Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej w Polsce

Pracownicy i doktoranci Katedry wzięli udział w I Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej w Polsce, który miał miejsce w dniach 5-6 października br. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Tego typu formułę namysłu na społeczną myślą Kościoła zaproponowało Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Na dwudniowy program złożyły się wykłady, warsztaty biznesowe oraz panele eksperckie; w jednym z nich wziął udział kierownik Katedry, ks. prof. S. Fel.

RELACJA

 

Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej dla dr inż. Magdaleny Zdun

Tegoroczną laureatką Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu została dr Magdalena Zdun - adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka seminarium doktoranckiego w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL. Nagrodę wręczył Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński podczas obchodów Święta Patronalnego naszej Uczelni. Na konkurs wpłynęło 9 prac, uznanie jury zyskała książka „Innowacje. Perspektywa społeczno-kulturowa", wydana w 2016 r.

Dr Magdalena Zdun jest absolwentką geodezji w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. M. Zdun doktoryzowała się na KUL w roku 2014 na podstawie rozprawy z zakresu koncepcji rozwoju gospodarczego i teorii innowacyjności, którą przygotowała pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Fela. Gratulujemy naszej Koleżance!

GALERIA FOTO

 

Odznaczenie państwowe dla ks. prof. Stanisława Fela

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL. Serdecznie gratulujemy!

GALERIA_FOTO

 

2016

XXXIV Dni Praw Człowieka

PROGRAM FILM

Konferencja Chrześcijaństwo a ekonomia 

PROGRAM REFERATY TVP_3_O_KONFERENCJI PRASA_O_KONFERENCJI

Sympozjum Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego

PROGRAM FOTO SPRAWOZDANIE PRASA_O_KONFERENCJI

Konferencja Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego

PROGRAM SPRAWOZDANIE FILM

2015

Konferencja Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z człowiekiem

PROGRAM

2014

Seminarium Ksiądz Profesor Franciszek Janusz Mazurek - osoba i dzieło

PROGRAM SPRAWOZDANIE FILM FOTO 

V Chrześcijański Tydzień Społeczny Jaki rozwój Polski?

PROGRAM

Konferencja Oblicza współczesnej biedy

PROGRAM KSIĄŻKA RECENZJA_KSIĄŻKI

2013

Konferencja Patria - lojalność - przynależność

PROGRAM SPRAWOZDANIE

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2018, godz. 22:10 - Marek Wódka