Główne kierunki badań

 

  • badania wokół zagadnień nauki o państwie i prawie
  • zagadnienia prawa konkordatowego, relacji miedzy Kościołem i państwem 
  • zagadnienia dotyczące ustroju hierarchicznego Kościoła
  • badania związane z aktualnymi problemami Kościoła i państwa

 

Publikacje Katedry

Powstające prace w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego posiadają duże znaczenie praktyczne dla różnych instytucji zajmujących się problematyką konkordatową, relacji między Kościołem i państwem oraz posiadają duże walory naukowe-są publikowane i dyskutowane oraz wysoko oceniane przez liczące się ośrodki akademickie. Pracownicy Katedry biorą udział w licznych naukowych przedsięwzięciach.

Zorganizowane sympozja

W 2003 roku Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego była współorganizatorem dwóch Konferencji: z Wydziałem Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: "Kultura i Religia. Religia i wolność religijna w państwach Europy środkowo-wschodniej w perspektywie integracji europejskiej", która odbyła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 1-2 września 2003 r oraz Ogólnopolskiej Konferencji nt.: "Kościół Partykularny w Kodeksie Jana Pawła II - Struktura i zadania", Lublin, 8 grudnia 2003 r.

Działalność Pracowników Katedry

Pracownicy Katedry brali i biorą czynny udział w pracach towarzystw naukowych. Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski jest członkiem Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych oraz przewodniczącym Rady Naukowej Roczników Nauk Prawnych, przewodniczącym Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich; Ks. dr hab. Mirosław Sitarz jest członkiem Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Towarzystwa Naukowego KUL oraz Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Od kilku lat kontynuowana jest współpraca z redakcją "Encyklopedii Katolickiej".

Katedra współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju (m.in.: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) i za granicą (m.in.: Uniwersytet w Trewirze; Uniwersytet Katolicki w Budapeszcie; Instytut Katolicki w Paryżu; Uniwersytet Katolicki w Mediolanie; Papieski Uniwersytet Santa Croce w Rzymie, Uniwersytet w Tübingen, Uniwersytet Arystotelesa w Tessalonikach.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, godz. 08:04 - Anna Słowikowska