Kierownik

Vacat

 

Kurator katedry

dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL

 

Pracownicy 

prof. dr hab. Tomasz Stuczyński, prof. zw.

prof. dr hab. Kateryna Vaskivska, prof. zw.

ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL

dr hab. Andrzej Zalewski, prof. KUL

dr Grzegorz Krawczyk, adiunkt

dr Olga Ostaszewska, adiunkt

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017, godz. 10:45 - Magdalena Lubiarz