Kierownik

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

 

Pracownicy 

ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, prof. nadzw.

prof. dr hab. Tomasz Stuczyński, prof. zw.

prof. dr hab. Kateryna Vaskivska, prof. zw.

dr hab. Andrzej Zalewski, prof. KUL

dr Grzegorz Krawczyk, adiunkt

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2017, godz. 22:13 - Magdalena Lubiarz