Problematyka badawcza

Dyscyplina: kultura i literatura francuska
Specjalności: literatura francuskiego Oświecenia, teatr i powieść francuska XIX i XX wieku.


Główne kierunki badań katedry:
- historia literatury francuskiej i rozwój francuskiej myśli politycznej przełomu XVIII i XIX wieku (Kontrrewolucja francuska);
- powieść francuska XIX w.
- historia i teoria teatru francuskiego z uwzględnieniem semiotyki, antropologii i socjologii teatru.

 


Kierownik Katedry
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski (urlop naukowy w r. ak. 2016/17)


Obsada Personalna Katedry
dr hab. Janusz Bień, prof. KUL
dr hab. Edyta Kociubińska (Kurator Katedry w r. ak. 2016/17)

mgr Łukasz Maślanka
mgr Laurent Muller
dr Judyta Niedokos

dr hab. Sebastian Piotrowski

dr Joanna Skrzat

mgr Julien Thibaud
dr hab. Katarzyna Wołowska
dr hab. Witold Wołowski, prof. KUL

 

Kontakt
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II

Instytut Filologii Romańskiej
Katedra Kultur i Literatur Romańskich
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

pokój 357 (Gmach Główny)

tel.   +48 81/ 445 43 57

fax:  +48 81/445 43 45

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2016, godz. 08:55 - Edyta Kociubińska