Pracownicy:

Kierownik prof. dr hab. Witold Kołbuk
dr Lubomir Puszak, adiunkt

dr Andrij Saveneć, asystent
Adres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Katedra Kultury Bizantyjsko-Słowiańskiej
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Gmach Główny GG-312
Tel. (081) 445 43 19


Tematy badań naukowych:

Koegzystencja kulturalna, religijna i polityczna na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim w XIX i XX w.

Literatura zachodnio-ukraińska na przełomie XIX i XX w.

Życie polityczne, społeczne i kulturalne Rosjan w Polsce w XX w.

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016, godz. 10:54 - Monika Grygiel