OBSADA PERSONALNA KATEDRY:

 

ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL - kierownik Katedry

biblia_640

dr hab. Jolanta Malinowska, prof. KUL

 

dr Agata Łuka - adiunkt

 

Doktoranci:

 

ks. mgr Jarosław Adamiak

 

ks. mgr Michał Cichoń

 

mgr Damian Domański

 

mgr Emilia Kowalczyk

 

ks. mgr Emanuel Rus

 

mgr Natalia Turkiewicz

 

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA:

    

  • pisarze łacińscy antyku chrześcijańskiego
  • poezja chrześcijańska późnego antyku i wczesnego średniowiecza: Ambroży, Prudencjusz, Wenancjusz Fortunat
  • wybrane zagadnienia w twórczości Bedy Czcigodnego (De temporum ratione, De temporibus, De natura rerum)
  • poezja i proza łacińska polskiego i zachodnioeuropejskiego renesansu;
  • epigramat renesansowy; religijna poezja łacińska renesansu i baroku;
  • wczesnorenesansowa historiografia polsko-łacińska; twórczość poetycka Piotra Rojzjusza;
  • genologia historiografii rzymskiej
  • język łaciński w pismach i dokumentach Kościoła
Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2015, godz. 13:24 - Iwona Wieżel