tel./fax: 081/445-43-26

pok. GG-317

 

 Kierownik    dr hab. Anna Rutka, prof. KUL
                    mgr Bartłomiej Czop

 

 

Główne obszary badawcze:

- literaturoznawcze zagadnienia płciowości pojętej jako społeczno-kulturowy i historyczny konstrukt – gender studies
- słuchowiska niemieckich i niemieckojęzycznych autorek (zwłaszcza po estetycznym i ideowym przełomie roku 1968)
- zagadnienia współczesnej literatury austriackiej XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości współczesnych autorek austriackich zarówno w ramach gender studies jak i w kontekście ogólnoaustriackich sporów i debat literackich
- obraz krajów i stereotypy narodowe w literaturze
- dyskurs pamięci i jego odbicie w literaturze, sztuce i mediach, recepcja i interpretacja przeszłości

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2014, godz. 16:30 - Sylwia Mitko