Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu

Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski została utworzona w roku 1975. Kontynuuje zainteresowania naukowe i zakres prac dydaktycznych dawnej I Katedry Historii Literatury Polskiej, której kierownikiem do r. 1965 był prof. dr Feliks Araszkiewicz. W latach 1979-2006 katedrą kierował prof. dr hab. Stanisław Fita, związany z nią od początku swej pracy w KUL (1957). Od listopada 2006 kierownikiem katedry jest prof. KUL dr hab. Jakub A. Malik.
Od 1 października 2008 r. decyzją Senatu Akademickiego KUL została zmieniona nazwa katedry na: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu.

Obecnie zespół pracowników katedry - oprócz kierownika - tworzą: adiunkt dr hab. Anna Podstawka, adiunkt ks. dr Grzegorz Głąb i doktorantka: mgr Magdalena Żmudziak.
 
W roku 2012 powstało przy katedrze, z inicjatywy ks. dr. Grzegorza Głąba, studenckie Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów.
 

Do 30 września 2008 r. do zespołu pracowników katedry należał także prof. UP dr hab. Paweł Próchniak, który od 1 października 2008 r. kierował Katedrą Literatury Modernizmu, zaś obecnie kieruje Katedrą Literatury Współczesnej i Krytyki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Wśród pracowników Katedry była także prof. KUL dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, która od 1 października 2011 r. objęła kierownictwo Katedry Literatury Modernizmu w Instytucie Filologii Polskiej KUL.

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2015, godz. 23:14 - Jakub Malik