Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej rozpoczęła swoją działalność 1 października 2016 r. Została ona wyodrębniona z Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego kierowanej przez prof. dr hab. Karola Klauzę. Pracownicy Katedry wywodzą się z istniejących wcześniej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katedr: Realizacji Filmowej i Telewizyjnej (kierowanej przez prof. Andrzeja Jurgę) oraz Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia (kierowanej przez prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego). Po likwidacji tych katedr personel naukowo-dydaktyczny funkcjonował w ramach Pracowni Dziennikarstwa Audiowizualnego również kierowanej przez prof. dr hab. Karola Klauzę. Od początku roku akademickiego 2016/2017 zespół pracowników specjalizujących się szczególnie w problematyce radia i telewizji tworzy samodzielną strukturę.

 

Personel Katedry Medialnej Komunikacji Społecznej

 

Kierownik

 

Dr hab. Dariusz Wadowski

Konsultacje: wtorek 9:10-10:40, DMMII-235

 

 

Pozostali pracownicy:

Dr Małgorzata Żurakowska – adiunkt

Konsultacje: czwartek 9.00 - 10.30, Sali 34 Al. Racławickie

 

Dr Joanna Sosnowska – adiunkt

Konsultacje:

 

Dr Aneta Wójciszyn-Wasil – asystent

Konsultacje: środa: godz. 9-10.30  tydz. A  DMMII-240
                   w sesji: 7.02 w godz. 12-13.30  DMMII-240

 

Mgr Maria Kołtunowska – asystent

Konsultacje: czwartki tydz. B, 12.30 - 15.30, DMMII - 236

 

Mgr Marcin Superczyński – asystent

Konsultacje:

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017, godz. 15:57 - Maria Kołtunowska