Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej rozpoczęła swoją działalność 1 października 2016 r. Została ona wyodrębniona z Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego kierowanej przez prof. dr hab. Karola Klauzę. Pracownicy Katedry wywodzą się z istniejących wcześniej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katedr: Realizacji Filmowej i Telewizyjnej (kierowanej przez prof. Andrzeja Jurgę) oraz Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia (kierowanej przez prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego). Po likwidacji tych katedr personel naukowo-dydaktyczny funkcjonował w ramach Pracowni Dziennikarstwa Audiowizualnego również kierowanej przez prof. dr hab. Karola Klauzę. Od początku roku akademickiego 2016/2017 zespół pracowników specjalizujących się szczególnie w problematyce radia i telewizji tworzy samodzielną strukturę.

 

Personel Katedry Medialnej Komunikacji Społecznej

 

Kierownik

 

Dr hab. Dariusz Wadowski

Konsultacje: wtorek 9:10-10:40, DMMII-235

 

 

Pozostali pracownicy:

Dr Małgorzata Żurakowska – adiunkt

Konsultacje: czwartek 9.00 - 10.30, Sali 34 Al. Racławickie

 

Dr Joanna Sosnowska – adiunkt

Konsultacje:

 

Dr Aneta Wójciszyn-Wasil – asystent

Konsultacje:

 

Mgr Maria Kołtunowska – asystent

Konsultacje: czwartki tydz. B, 12.30 - 15.30, DMMII - 236

 

Mgr Marcin Superczyński – asystent

Konsultacje:

 

Obszary badań

 • Literatura w radiu
 • Dźwiękowe archiwa państwowe
 • Warsztat dziennikarza radiowego
 • Sztuka radia
 • Hybrydyczność gatunkowa i strukturalna przekazu radiowego w związku z konwergencją mediów
 • Twórcy kultury w materiałach radiowych
 • Topografia regionu w materiałach radiowych
 • Osobowości radiowe w historii radia
 • Wydarzenia religijne w materiałach mediów audialnych
 • Gatunki przekazu telewizyjnego
 • Historia telewizji
 • Praca dziennikarza telewizyjnego
 • Krytyka telewizyjna
 • Ewolucja technologiczna telewizji
 • Styk telewizji i kinematografii
 • Rozwój nowoczesnych mediów elektronicznych i przyszłość mediów
 • Walka informacyjna, manipulacja informacją, działania dezinformacyjne, propaganda, wojna psychologiczna
 • Media w systemie bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej
 • Tożsamość narodowa ludności prawosławnej i ukraińskiej w Polsce po 1991
 • Media audiowizualne jako przestrzeń funkcjonowania współczesnych mitów
 • Pamięć zbiorowa i kultura pamięci w mediach audiowizualnych
 • Mediatyzacja kultury a tożsamość społeczno-kulturowa grup i jednostek
 • Komunikacja medialna a religia w świecie postsekularnym

 

 

Projekty badawcze z udziałem pracowników Katedry

 

Konferencje

 

Publikacje pracowników

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2017, godz. 13:45 - Małgorzata Sławek-Czochra