Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej rozpoczęła swoją działalność 1 października 2016 r. Została ona wyodrębniona z Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego kierowanej przez prof. dr hab. Karola Klauzę. Pracownicy Katedry wywodzą się z istniejących wcześniej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katedr: Realizacji Filmowej i Telewizyjnej (kierowanej przez prof. Andrzeja Jurgę) oraz Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia (kierowanej przez prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego). Po likwidacji tych katedr personel naukowo-dydaktyczny funkcjonował w ramach Pracowni Dziennikarstwa Audiowizualnego również kierowanej przez prof. dr hab. Karola Klauzę. Od początku roku akademickiego 2016/2017 zespół pracowników specjalizujących się szczególnie w problematyce radia i telewizji tworzy samodzielną strukturę.

 

Personel Katedry Medialnej Komunikacji Społecznej

 

Kierownik

 

Dr hab. Dariusz Wadowski

 konsultacje: środa od 09.30 - 11.00 s. 235

 

Pozostali pracownicy:

Dr Małgorzata Żurakowska – adiunkt

Konsultacje:

 

Dr Joanna Sosnowska – adiunkt

Konsultacje: piątek od 08.20-09.10 s. 236

 

 

Dr Aneta Wójciszyn-Wasil – asystent

Konsultacje: czwartki od 09.15 - 10.00 s. 240

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2017, godz. 12:39 - Ewa Baran