Katedra Medialnej Komunikacji Społecznej rozpoczęła swoją działalność 1 października 2016 r. Została ona wyodrębniona z Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego kierowanej przez prof. dr hab. Karola Klauzę. Pracownicy Katedry wywodzą się z istniejących wcześniej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katedr: Realizacji Filmowej i Telewizyjnej (kierowanej przez prof. Andrzeja Jurgę) oraz Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia (kierowanej przez prof. dr hab. Stanisława Jędrzejewskiego). Po likwidacji tych katedr personel naukowo-dydaktyczny funkcjonował w ramach Pracowni Dziennikarstwa Audiowizualnego również kierowanej przez prof. dr hab. Karola Klauzę. Od początku roku akademickiego 2016/2017 zespół pracowników specjalizujących się szczególnie w problematyce radia i telewizji tworzy samodzielną strukturę.

 

Personel Katedry Medialnej Komunikacji Społecznej

 

Kierownik

 

Dr hab. Dariusz Wadowski

 

 

 

Pozostali pracownicy:

Dr Małgorzata Żurakowska – adiunkt

Konsultacje: czwartki od 09.00 do 10.30 s. 34 GG

 

Dr Joanna Sosnowska – adiunkt

Konsultacje: czwartki od 13.20 do 14.10 s. 236 Majdanek

 

Dr Aneta Wójciszyn-Wasil – asystent

Konsultacje: czwartki od 12.30 - 13.30 s. 240 Majdanek

 

Mgr Maria Kołtunowska – asystent

Konsultacje: czwartki tydz. B, od 13.00 do 14.10 s. 236 Majdanek 

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2017, godz. 10:16 - Maria Kołtunowska