Katedra Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii Kościoła

 Katedra została utworzona w 1966 roku. Jej pierwszym kierownikiem był ks. prof. dr hab. Stanisław Librowski. W tym czasie nosiła ona nazwę Katedra Nauk Podstawowych i Metodologii Historii Kościoła. Po odejściu ks. Librowskiego w 1984 roku zmieniono nazwę na obecnie używaną. W latach 1986-1998 jej kierownikiem był ks. dr hab. Anzelm Weiss, który po objęciu Katedry Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych został mianowany kuratorem dotychczasowej katedry.  Katedra prowadzi badania z zakresu Nauk Pomocniczych Historii Kościoła. W ostatnich latach oscylują się one wokół zagadnień związanych z heraldyką kościelną, dziejami bibliotek oraz edytorstwem źródeł do dziejów Kościoła w Polsce.

Autor: Marek Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016, godz. 19:00 - Ewa Zięba