Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Charakterystyka Katedry

 

 

Podstawowe kierunki badań Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych dotyczą problemów gospodarki światowej oraz zachodzących w niej procesów. Przedmiotem zainteresowań pracowników naukowych są zagadnienia dotyczące ekonomii międzynarodowej, handlu zagranicznego oraz powiązań gospodarczych pomiędzy krajami i ugrupowaniami krajów oraz organizacjami na świecie.

 

 Celem prowadzonych w Katedrze zajęć dydaktycznych jest dostarczenie studentom wszechstronnej wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, jak również politycznych i społecznych w wymiarze międzynarodowym. Szybko zmieniająca się rzeczywistość we współczesnym świecie wymaga doskonałej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ekonomii międzynarodowej, która pozwalałaby na obiektywną oceną rzeczywistości i zachodzących w niej procesów. Prowadzone w Katedrze zajęcia – wykłady, ćwiczenia, konwersatoria – ugruntowują tą wiedzę oraz niewątpliwe rozbudzają pasję poznawania świata.

 

 


 

Autor: Magdalena Krawczyńska
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2017, godz. 22:58 - Piotr Rubaj