Katedra Modelowania Matematycznego działa od listopada 2005 r., ale jeszcze przed powstaniem Katedry rozpoczęliśmy prace nad schematami różnicowymi dla równań różniczkowych cząstkowych typu parabolicznego, eliptycznego i hiperbolicznego. Schematy te budowaliśmy zarówno na siatkach jednostajnych, jak i niejednostajnych.


Obecnie pracujemy nad:

  • modelowaniem matematycznym rzeczywistych problemów fizycznych,
  • badaniem stabilności metod numerycznych dla quasiliniowego równania parabolicznego i dynamiki gazów przy założeniach nałożonych tylko na dane wejściowe,
  • konstrukcją dokładnych schematów różnicowych dla równań fizyki matematycznej,
  • analizą zagadnień różnicowych i metod numerycznych dla quasiliniowych równań parabolicznych w przypadku rozwiązań typu blow-up,
  • konstrukcją teorii algorytmów monotonicznych dla układów równań typu eliptycznego i parabolicznegoProf. dr hab. Piotr Matus jest również promotorem prac magisterskich, których tematyka obejmuje problemy podejmowane przez Katedrę.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 15:15 - Ewa Pajdowska