Kierownik - prof. dr hab. Piotr Matus, prof. zw.

dr Viktor Melnyk, prof. KUL

mgr inż. Magdalena Wilkołazka, asystent

 

Katedra Modelowania Matematycznego działa od listopada 2005 r., ale jeszcze przed powstaniem Katedry rozpoczęliśmy prace nad schematami różnicowymi dla równań różniczkowych cząstkowych typu parabolicznego, eliptycznego i hiperbolicznego. Schematy te budowaliśmy zarówno na siatkach jednostajnych, jak i niejednostajnych.

Obecnie pracujemy nad dokładnymi schematami różnicowymi dla równań transportu i równań typu parabolicznego. Wyniki naszej pracy zostały przedstawione w czerwcu 2005 r. na międzynarodowej konferencji ”10th International Conference Mathematical Modelling and Analysis and 2nd International Conference Computational Methods in Applied Mathematics” w Trokach.

W najbliższym czasie zamierzamy pracować nad budową schematów różnicowych o dokładności m-tego rzędu.

Prof. Piotr Matus jest również promotorem prac magisterskich, których tematyka obejmuje problemy podejmowane przez Katedrę.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017, godz. 16:55 - Ewa Pajdowska