tel./fax: 081/445-43-26
pok. GG-317


Kierownik    dr hab. Anna Rutka, prof KUL

                 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof KUL


Główne obszary badawcze:

 

- literaturoznawcze badania nad zagadnieniami kulturowo-społecznej konstrukcji płci w kontekście niemieckiego, niemiecko-żydowskiego, austriackiego i austriacko-żydowskiego dyskursu postpamięciowego

dyskurs pamięci i jego odbicie w literaturze, sztuce i mediach

- komparatystyczne badania nad tabu pamięci w kulturze i literaturze polskiej, niemieckiej i austriackiej

- słuchowiska niemieckich i niemieckojęzycznych autorek (zwłaszcza po estetycznym i ideowym przełomie roku 1968)
- obrazy krajów i stereotypy narodowe w literaturze

- literaturoznawcze badania nad kryzysami gospodarczymi, mitami gospodarki finansowej (New Economy) oraz narracjami katastrof w najnowszych tekstach kultury

- twórczość współczesnych niemieckojęzycznych pisarzy pochodzenia żydowskiego (literatura niemiecko-żydowska)

- literatura NRD

- Holocaust i literatura, problematyka Zagłady od lat osiemdziesiątych XX wieku do współczesności

- komparatystyka

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2015, godz. 17:26 - Sylwia Mitko