W Katedrze Ochrony Wód student pozna funkcjonowanie geoekosystemów, szczególnie

zaznajomi się z procesami  i prawami determinującymi obieg wody, nabierze rozumienia zjawisk i procesów hydrologicznych oraz  umiejętności sporządzania dokumentacji hydrologicznych i zasobowych, bilansów wodno-gospodarczych, prognozowania zaopatrzenia w wodę w wybranych działach gospodarki. Będzie studiował procesy zachodzące w urządzeniach do oczyszczania wody i ścieków nauczy się projektowania i stosowania systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania wód zużytych. Znajomość tej wiedzy pozwoli na projektowanie strategii ochrony i rekultywacji ekosystemów wodnych.

 

 

Działalność dydaktyczna Katedry:

 

 Semestr zimowy

 • Hydrologia

 • Melioracja I

 • Technologii uzdatniania wody

 • Techniki regulacji stosunków wodnych

 • Odwodnienia i nawodnienia

 • Mała czy duża retencja (zajęcia fakult.)

 • Seminarium inżynierskie

 • Pracownia inżynierska

 

Semestr letni

 • Ochrona środowiska

 • Melioracje II

 • Bilanse wodne

 • Hydrologia terenów zurbanizowanych

 • Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych

 • Seminarium inżynierskie

 

 

Autor: Katarzyna Szambelan
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2013, godz. 10:51 - Katarzyna Szambelan