Katedra Organizacji Duszpasterstwa została powołana w 1974 r. Badania naukowe zmierzały do wypracowywania modeli działalności pastoralnej Kościoła. Długoletnim kierownikiem katedry był ks. prof. dr hab. Romuald Rak. W latach 1991-1998 kierował nią ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński. Od roku 1998, w wyniku zmian organizacyjnych, problematyka badawcza podejmowana była w ramach Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej. Uchwałą Senatu KUL z dnia 26 stycznia 2012 r. została wznowiona praca naukowa w ramach Katedry Organizacji Duszpasterstwa. Jej kierownikiem jest ks. dr hab. Dariusz Lipiec.

Autor: Grzegorz Pyźlak
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2012, godz. 10:36 - Ewa Zięba