"Wychowanie to twórczość o przedmiocie najbardziej osobowym. Wszystko, co z natury zawiera się w wychowywanym człowieku, stanowi tworzywo dla wychowawców, tworzywo, po które winna sięgać ich miłość".

                                                                                               [Karol Wojtyła]

 

 Pracownicy katedry pedagogiki Chrześcijańskiej; od lewej dr Dorota Bis, dr katarzyna Braun, prof. nadzw. Alina Rynio, dr Iwona Szewczak, s. dr hab. Maria Opiela

 

 

Pracownicy Katedry:

 

  • dr hab. Alina Rynio, prof. KUL - Kierownik Katedry
  • s. dr hab. Maria Loyola-Opiela - adiunkt
  • dr Dorota Bis - adiunkt
  • dr Katarzyna Braun - adiunkt
  • dr Iwona Szewczak - asystent

 

Obszary badań prowadzonych w ramach Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej

 


AKTUALNOŚCI

KATEDRY PEDAGOGIKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ


Serdecznie zapraszamy na Konferencję naukową nt.

 

Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia

Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

Termin i miejsce: dn. 28 lutego 2017r. ,

Collegium Jana Pawła II, C-1031 (Al. Racławickie 14)

Konf. Prymasowska

 


Szanowni Państwo,

pracownik Wydziału nauk Społecznych KUL

dr Marek Gędek potrzebuje naszej pomocy

w walce z raklem.


Pan Marek od czterech lat walczy z bardzo rzadkim i agresywnym nowotworem. Do tej pory przeszedł już 11 operacji i żmudne leczenie. Pomimo choroby prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej naszego Wydziału i pracuje naukowo.


W 2015 roku wynaleziono lek, który skutecznie zatrzymuje postęp choroby.
Niestety, nie znajduje się on na liście leków refundowanych przez NFZ, a miesięczna kuracja to co najmniej 28 tys. złotych.

Fundusze potrzebne na leczenie Marka Gędka zbiera Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Aby leczenie mogło byś kontynuowane, potrzebne są kolejne wpłaty, które można przekazywać na konto:

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia
konto bankowe dla darowizn: 49124024961111001044831755 z dopiskiem "DLA MARKA"

 

gędek


W duchu koleżeńskiej solidarności wspierajmy dr Marka Gędka zarówno wpłatami, jak i serdeczną modlitwą.

Ewa Domagała-Zysk
Prodziekan WNS KUL

 

 

 


W roku 2015 Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej świętowała jubileusz dziesięciolecia.

 

        Pierwsza Dekada_KPCh_prezentacja

 

Z okazji jubileuszu dziesięciolecia

odbyło się Sympozjum o wychowaniu dzieci w Roku Życia Konsekrowanego

nt. Wychowanie integralne dziecka w rodzinie i przedszkolu katolickim

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w dn. 23-24. października 2015r.

 

Szczegóły: Sympozjum:_Wychowanie_integralne_dziecka...

 

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2017, godz. 10:14 - Iwona Szewczak