"Wychowanie to twórczość o przedmiocie najbardziej osobowym. Wszystko, co z natury zawiera się w wychowywanym człowieku, stanowi tworzywo dla wychowawców, tworzywo, po które winna sięgać ich miłość".

                                                                                               [Karol Wojtyła]

 


 

 

W roku 2015 Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej świętuje jubileusz dziesięciolecia.

 

     Pierwsza Dekada_KPCh_prezentacja

 

Z tej okazji zapraszamy na Sympozjum o wychowaniu dzieci w Roku Życia Konsekrowanego nt.

Wychowanie integralne dziecka w rodzinie i przedszkolu katolickim

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w dn.23-24. października 2015r.

 

Szczegóły: Sympozjum:_Wychowanie_integralne_dziecka...

 

 


 

 

 Pracownicy katedry pedagogiki Chrześcijańskiej; od lewej dr Dorota Bis, dr katarzyna Braun, prof. nadzw. Alina Rynio, dr Iwona Szewczak, s. dr hab. Maria Opiela

 

 

Pracownicy Katedry:

 

  • dr hab. Alina Rynio, prof. KUL - Kierownik Katedry
  • s. dr hab. Maria Loyola-Opiela - adiunkt
  • dr Dorota Bis - adiunkt
  • dr Katarzyna Braun - adiunkt
  • dr Iwona Szewczak - asystent

 

Obszary badań prowadzonych w ramach Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej

 

 

 

 

 

 

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2015, godz. 17:31 - Iwona Szewczak