Katedra Pedagogiki Rodziny

(akademik nr 1, pokój nr 21)

 

Kierownik Katedry: 

dr hab. Danuta Grzesiak-Witek

 

Pracownicy Katedry:

dr Magdalena Ruszel, adiunkt

 

Obszary badawcze: 

- współczesne problemy polskiej rodziny;

- pedagogika rodziny;

- wychowanie dojrzałej osobowości;

- czas wolny, pedagogika zabawy;

- wychowanie przez sztukę;

- wychowanie i rehabilitacja dziecka z zaburzeniami mowy;

- zaburzenia nerwicowe u dzieci;

- specyficzne trudności szkolne;

- funkcjonowanie rodziny wychowującej dziecko z różnymi rodzajami niepełnosprawności;

- neuropsychologia dorosłych, wpływ choroby na funkcjonowanie rodziny;

- wychowawcza rola zabawy;

- kultura pedagogiczna rodziców;

- postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój i zachowanie dziecka.

 

Wybrane formy działalności:

  1. Katedra realizowała w 2015 roku temat badawczy pt. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży w kontekście edukacji szkolnej. Członkowie Katedry podejmowali zarówno badania naukowe, wyjazdy naukowe, czego pokłosiem były wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Publikacje były wydawane w języku angielskim zarówno w pracach pod redakcją jak również w czasopismach naukowych.
  2. Członkowie Katedry współorganizowali Konferencję Międzynarodową z ośrodkami naukowymi z Polski jak także z renomowanymi ośrodkami naukowymi z Ukrainy (Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawa dziecka: realizacja w rodzinie i społeczeństwie” 9-10.06.2015 Sandomierz-Stalowa Wola).
  3. W roku akademickim 2014/15 niektórzy członkowie katedry współpracowali z Fundacją Cała Polska czyta dzieciom w przygotowaniu konferencji i programu dla szkół oraz bibliotek na rok 2015 i 2016.
  4. Wybrani członkowie Katedry zorganizowali konferencję międzynarodową online o czytelnictwie i międzynarodową konferencję online „Inspiracje religijne w wychowaniu” w maju 2015 roku.

Plany rozwoju Katedry Pedagogiki Rodziny

W ramach planu dotyczącego rozwoju badawczego Katedry Pedagogiki Rodziny znajdują się przede wszystkim zamierzenia:

- pozyskiwanie grantów z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w ramach projektów naukowych i projektów międzynarodowych we współpracy z zagranicznymi podmiotami;

- pozyskiwanie innych projektów naukowych z ogłaszanych konkursów otwartych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również nawiązanie współpracy z podmiotami zagranicznymi w ramach projektów realizowanych z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego;

- wyjazdy naukowe w ramach Erasmusa oraz inne wyjazdy w formie stażów naukowych w oparciu o porozumienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;

- nawiązanie porozumień o współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi działającymi na terenie powiatów stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i sandomierskiego;

- organizowanie konferencji międzynarodowych i krajowych, których pokłosiem będą publikacje naukowe;

- organizowanie wraz z członkami Koła Naukowego Pedagogów „Paidea” seminariów naukowych dla studentów oraz warsztatów na temat form pomocy rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne;

- promocja Wydziału w ramach wyjazdów preorientacyjnych;

- uczestniczenie członków Katedry w Dniach Otwartych WZPiNoS KUL w Stalowej Woli;

- przygotowanie projektów w ramach kolejnych edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2017, godz. 17:05 - Rafał Podleśny