Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą

(akademik nr 1, pokój nr 22)

 

Kierownik Katedry:

dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

 

 

Pracownicy Katedry:

dr hab. Jadwiga Daszykowska, adiunkt

dr Barbara Wolny, adiunkt

 

Obszary badań:

 1. Zarządzanie szkołami i placówkami oświatowymi.
 2. Funkcjonowanie prawa oświatowego.
 3. Doradztwo i planowanie kariery edukacyjnej oraz zawodowej uczniów.
 4. Funkcjonowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli.
 5. Wychowanie patriotyczne.
 6. Promocja szkół i placówek oświatowych.
 7. Edukacja regionalna.
 8. Historia oświaty i szkolnictwa polskiego.

Współpraca:

 1. Zakład Historii Wojskowości - Instytut Historii Uniwersytet Rzeszowski.
 2. Katedra Muzyki Kościelnej - Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie .
 3. Katedra Historii Opieki Społecznej - Wydział Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet   Jana Pawła  II w Lublinie. 
 4. Wydział  Teologiczny w Tarnowie - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 5. Polskie Towarzystwo Historyczne o/Tarnów.
 6. Muzeum Okręgowe w Tarnowie.
 7. Tarnowskiego Towarzystwo Kulturalne.
 8. Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.
 9. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie.
 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze 
 11. Starostwo Powiatowe w Tarnowie - Wydział Edukacji, Wydział Kultury.
 12. Stowarzyszenie Jazdy im.  5. PSK w Tarnowie. 

Publikacje:

Artykuły w publikacjach/czasopismach nierecenzowane:

 1. Literatura piękna w nauczaniu historii, „Edukacja i Dialog”, 1994, nr 4, s. 27-30.
 2. O czym mówić na godzinie wychowawczej, „Edukacja i Dialog”, 1998, nr 6, s. 65-69.
 3. Co dziś znaczy patriotyzm, „ Edukacja i Dialog”, 1999, nr 108, s. 53-55.
 4. Kilka uwag o tworzeniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, „Edukacja i Dialog”, 2000, nr 2, s. 64-66.
 5. Oświata. Zdrowie. Samorząd powiatu Tarnowskiego. I kadencja 1999-2002, Tarnów 2002, s. 19-35.
 6. Nie całkiem po omacku, „Edukacja i Dialog”, 2003, nr 3, s. 13-19.
 7. Planowanie kariery zawodowej młodzieży, „Edukacja i Dialog”, 2004, nr 2, s. 44-47.
 8. O historii, patriotyzmie i nadziei, „Edukacja i Dialog”, 2004, nr 3, s. 63-64.
 9. O zaletach tradycyjnego podręcznika, „Edukacja i Dialog”, 2004, nr 9, s. 70-72.
 10. Profilaktyka zdrowotna na przykładzie powiatu tarnowskiego, „Edukacja i Dialog”, 2005, nr 4, s. 6-9.
 11. Problemy doskonalenia zawodowego nauczycieli powiatu w zakresie tarnowskiego technologii informacyjnej, „Tarnowski Biuletyn Oświatowy WOM-u”, 1999, nr 9, s. 27-31.
 12. Oświata, [w:] Samorząd Powiatu Tarnowskiego I kadencja 1999-2002, Tarnów 2002, s. 19-28.
 13. Ochrona zdrowia [w:] Samorząd Powiatu Tarnowskiego I kadencja 1999-2002, Tarnów 2002, s. 28-35.
 14. Założenia polityki edukacyjnej Powiatu Tarnowskiego, „Dziennik Polski”, 1999, nr 213 (16791).
 15. Analiza danych z badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas ósmych szkół podstawowych rejonu tarnowskiego, „Tarnowski Biuletyn Oświatowy WOM-u”, 1999, nr 1, s. 37-44.
 16. Informacja o współpracy z szkół z partnerami zagranicznymi, „Tarnowski Biuletyn Oświatowy WOM-u”, 1999, nr 11-12, s. 82-86.
 17. Zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2000, nr 5, s. 42-44.
 18. Działania profilaktyczne w powiecie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2003, nr 1, s. 35-37,
 19. Indygenaty Włochów i Francuzów w Rzeczypospolitej w XVII wieku, „Mówią Wieki”, 1980, nr 9, s. 20-24.
 20. Cztery hale sportowe w dwa lata, „Sport dla wszystkich”, 2003, nr 3, s. 40-41.
 21. Zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego, „Biuletyn Informacyjny Małopolskiego Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia”, 2000, nr 1, s. 38-43.
 22. Szkolne Kluby Patriotyczne, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2004, nr 2, s. 56-57.
 23. Działania powiatu tarnowskiego w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej w szkołach, „Biuletyn Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, 2002, nr 5, s. 19- 22.
 24. Cztery hale w dwa lata, „Echo Tarnowa”, 2004, nr 4, s. s. 6.
 25. Planowanie kariery, „Gazeta Szkolna”, 2003, nr 3, s. 8.
 26. Szkolne Kluby Patriotyczne, „Gazeta Szkolna”, 2003, nr 49, s. 17.
 27. Doskonalenie nauczycieli w powiecie tarnowskim, „Gazeta Szkolna”, 2003, nr 48, s. 6.
 28. Pożytki ze szkolnego sportu, „Gazeta Szkolna”, 2004, nr 2, s. 11.
 29. Zarobić na opinię, „Głos Nauczycielski”, 1999, nr 41.
 30. W zdrowym ciele, „Głos Nauczycielski”, 2000, nr 12.
 31. Kształcenie rolnicze w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie tarnowskim, „Gazeta Domowa”, 2001, nr 1, s. 7, 15.
 32. O historii, patriotyzmie i nadziei, „Bunt młodych duchem”, nr 1, 2005, s. 27.
 33. Zachowania zdrowotne młodzieży, „Gość Niedzielny”, 2002, nr 2, s. 24.
 34. Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego, „Zdrowie Publiczne”, 2000, nr 7-8, s. 260-263.
 35. Edukacja w Powiecie Tarnowskim, „Biuletyn Informacyjny Małopolskiego Kuratorium Oświaty”, nr 8, 2005 , s. 29-30.
 36. Problemy edukacji historycznej we współczesnej szkole, „Biuletyn Samorządowego Centrum Edukacjiw Tarnowie ”, 2006, nr 12, s. 5-7.
 37. Pamięć o ludziach i rzeczach, „Edukacja i Dialog”, 2006, nr 7, s.58-59.
 38. Edukacja w powiecie tarnowskim, „Dyrektor szkoły”, 2006, nr 9, s.28-31.
 39. Odchodzą sprzed oczu zostają w pamięci, „Extra Galicja”, 2006, nr 91, s. 4.
 40. W klubie o kraju, „Extra Galicja”, 2006, nr 82, s. 5.
 41. Wykształcenie jak zdrowie, „Extra Galicja”, 2006, nr 81, s. 5.
 42. Klient nasz uczeń, „Extra Galicja”, 2006, nr 92, s. 5.
 43. Nauka dla uczniów i nauczycieli, „Extra Galicja”, 2006, nr 85, s. 5.
 44. Doradztwo zawodowe w szkołach, „Dziennik Polski. Informator edukacyjny”, Kraków-Tarnów, IX 2006, s. 7, 10.
 45. Zawsze jest wybór, „Gazeta Krakowska”. Mnie to nie bierze”, Kraków- Tarnów, X 2006, s. 15.
 46. Bieg w dobrym kierunku, „Extra Galicja”, 2006, nr 88, s. 5.
 47. Stasia, Judym i laptop, „Gość Niedzielny”, Tarnów, 2006, nr 36, s. 4-5.
 48. Współpraca z rodzicami, „Edukacja i Dialog”, 2006, nr 9, s. 2.
 49. Niedostatek wartości społecznych, „Edukacja i Dialog”, 2006, nr 10, s. 15-19.
 50. Szkolna public realtions, „Edukacja i Dialog”, 2006, nr 10, s. 45 - 48.
 51. Współpraca dla przyszłości, „Extra Galicja”, 2006, nr 100, s. 5.
 52. Uczniu dostosuj się, „Extra Galicja”, 2006, nr 100, s. 4.
 53. Public szkoły relations, „Extra Galicja”, 2006, nr 101, s. 5.
 54. Piąty Pułk z Tarnowa, „Extra Galicja”, 2007, nr 108, s. 4-5.
 55. Odpowiedzialność i troska, „Extra Galicja” 2007, nr 109, s. 4.
 56. Wychowanie przez sport, „Sportplus”, 2007, nr 1, s. 62-63.
 57. Refleksja o wychowaniu w szkole, „Biuletyn Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie ”, 2007, nr 14-15, s. 7-10.
 58. Słowo od redaktora publikacji „16 Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej. Historia -Tradycja - Pamięć”, „Biuletyn Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, 2007, nr 16, s. 7-9.
 59. Post Sctriptum ...(od redaktora) Agresja Słowacji na Polskę we wrześniu 1939 roku, „Biuletyn Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, 2007, nr 16, s. 31.
 60. Higiena i opieka w szkołach II Rzeczypospolitej, „Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze”, 2007, nr 8, s. 56-60.
 61. Tarnowscy generałowie, „Extra Galicja”, 2007, nr 134, s. 5.
 62. „Zarys dziejów szkolnictwa ciężkowickiego od XV wieku do 1945 roku”, [w:] 50 lat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imieniem Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 1957 - 2007 Zarys monograficzny, Ciężkowice 2007, s. 2 -16.
 63. Wychowanie poprzez sport, „Extra Galicja”, 2008, nr 148, s. 4.
 64. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy dla Powiatu Tarnowskiego, „Sport dla wszystkich”, 2007, nr 2, s. 24 - 26.
 65. 5. Pułk Strzelców Konnych, „Extra Galicja”, 2008, nr 150, s. 4.
 66. Święto 5. Pułku Strzelców Konnych, „Wiadomości Tarnowskie. Ilustrowany tygodnik polityczny, gospodarczy, społeczny i informacyjny’, Tarnów 2008, nr 9, s. 1-3.
 67. Powszechne szkolnictwo prywatne i dla mniejszości narodowych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Rocznik Tarnowski”, 2007- 2008/12, s. 167 - 171.
 68. Śladami historii Tarnowa i powiatu tarnowskiego, „Nowy Przegląd Kawaleryjski”, 2008, nr 25, s. 16-24.
 69. Patroni patriotyczni, „Dziennik Polski. Informator edukacyjny”, V/VI, 2008, s. 8.
 70. Edukacja w powiecie tarnowskim. Nowoczesne zarządzanie oświatą, „Dziennik Polski”, 6.06. 2008, s. 2-3.
 71. 5. Pułk Strzelców Konnych, „Extra Galicja”, 2008, nr 164, s. 4-5.
 72. Wychowanie prozdrowotne, „Wychowawca”, 2008, nr 9(189), s. 5-6.
 73. Sukcesy młodzieży. Sport w powiecie tarnowskim w roku szkolnym 2007-2008, „Extra Galicja”, 2008, nr 177, s. 4-5.
 74. Żurawiejki, [w:] Tarnowski śpiewnik historyczny, red. K. Drozd, M. Kowalczyk, M. Poświatowski, Tarnów 2008, s. 42-43.
 75. Patriotyczne refleksje, „Intuicje. Wiara - Sztuka - Polska”, Tarnów 2008, nr 2, s. 8-9.
 76. Białoruskie dylematy, „Intuicje. Wiara - Sztuka - Polska”, Tarnów 2008, nr 2, s. 80-81.
 77. Dekada Powiatu Tarnowskiego. Edukacja, cz. I, „Extra Galicja”, 2008, nr 180, s. 5.
 78. Dekada Powiatu Tarnowskiego. Edukacja, cz. II, „Extra Galicja”, 2008, nr 181, s. 5..
 79. Dekada Powiatu Tarnowskiego. Edukacja, cz. III, „Extra Galicja”, 2008, nr 182, s. 5.
 80. Dekada Powiatu Tarnowskiego. Edukacja, cz. IV „Extra Galicja”, 2008, nr 183, s. 7.
 81. Edukacja w powiecie tarnowskim 1999-2008,[w:] Strażacy ziemi tarnawskiej, red. S. Bukowiec, Bochnia 2008, s. 14-17.
 82. Będzie współpraca, „Extra Galicja”, 2009, nr 196, s. 4.
 83. Białoruski akcent, „Extra Galicja”, 2009, nr 1, s. 4.
 84. Katyń - chwała bohaterom, „Extra Galicja”, 2009, nr 197, s. 4.
 85. Porozumienie w Nieświeżu, „Extra Galicja”, 2009, nr 2, s. 4.
 86. Podziękowanie dla Krzysztofa. Fotograficzne pasje dyrektora z ZSP w Żabnie „Extra Galicja”, 2009, nr 4, s. 4.
 87. Najlepsi w kraju. Sukces uczniów z ZSOiZ w Gromniku, „Extra Galicja”, 2009, nr 4, s. 5.
 88. Tablice interaktywne w szkołach powiatu tarnowskiego, „Extra Galicja”, 2009, nr 5, s. 6.
 89. Dodatkowe kształcenie w szkołach powiatu, „Dziennik Polski. Informator Edukacyjny”, 06. 2009, s. 12.
 90. Patron szkoły - postać wybitna, „Wychowawca”, 2009, nr 7-8 (199-200), s. 5.
 91. Kierunki kształcenia w szkołach powiatu tarnowskiego w roku szkolnym 2009/2010, „Dziennik Polski. Powiat tarnowski powiatem sukcesu”, 05. 2009, s. 12.
 92. Pierwsi w Małopolsce. Samorządowe Centrum Edukacji pomaga uczniom i nauczycielom, „Dziennik Polski. Powiat tarnowski powiatem sukcesu”, 05. 2009, s. 13.
 93. Refleksja o dyrektorze szkoły, czyli kierowaniu szkoła, „Biuletyn Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2009, nr 18, s. 74-78.
 94. Jan Tarnowski hetman i mąż stanu, „Biuletyn Samorządowego Centrum Edukacji”, Tarnów 2009, nr 18, s. 97-101.
 95. Procedury opracowane w trakcie warsztatów realizownych przez SCE w Tarnowie w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, Machowa 12-15.11.2008 r., „Biuletyn Samorządowego Centrum Edukacji”, Tarnów 2009, nr 18, s. 86-96.
 96. Refleksja o dyrektorze szkoły, czyli kierowaniu szkołą, „Biuletyn Samorządowego Centrum Edukacji”, Tarnów 2009, nr 18, s. 75-78.
 97. Powiat z dotacją, Dziennik Polski”. Dodatek specjalny, 2009, s. 11.
 98. Studia i kursy, Extra Galicja”, 2009, nr 207, s. 7.
 99. Edukacja za środki unijne, „Extra Galicja”, 2009, nr 208, s. 6.
 100. Białoruś-polskie dylematy, „Kurier Polski”, 2009, nr 11, s. 14.
 101. Samorząd kreatorem wielu działań. Edukacja wychowawczo-patriotyczna  w powiecie tarnowskim, Extra Galicja”, 2009, nr 211, s. 4-5.
 102. Nagrody dla najlepszych Extra Galicja”, 2009, nr 213, s. 6.
 103. Igrzyska, gimnazjady i licealiady, Extra Galicja”, 2009, nr 217, s. 4-6.
 104. Bitwa radłowska 7-8 września 1939 r., „Do Broni”, 2009, nr 4-6, s. 4-6.
 105. Patriotyzm XXI wieku, [w:] Mówiąc o milczeniu, opr. K. Bik - Jurkow, Tarnów 2010, s. 7- 8.
 106. Gen. brygady Bolesław Stachoń, „Szkice Tarnowskie’, nr 1/2010, s. 231-243.
 107. Manifestacje robotnicze w Tarnowie, „Solidarność Małopolska”, 2010, nr 5, s. 9.
 108. Promocja szkoły; konieczność, wymóg, a może potrzeba?, „Biuletyn Samorządowego Centrum Edukacji”, Tarnów 2009, nr 19, s. 61-64.
 109. Tarnów - Nieśwież dwa bratanki, [w:] Wojna z „reżimem Łukaszenki”, red. L. Z. Niekrasz, Warszawa 2010, s. 33-34.
 110. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Pedagogiki, Extra Galicja”, 2011, 264, s. 5-6

Publikacje recenzowane (samodzielne):.

 1. Juśko E., Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, Lublin 2003.
 2. Juśko E., Nauczyciele szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w II Rzeczypospolitej, Lublin 2005.
 3. Juśko E., Wpływ szkolnictwa ludowego autonomicznej Galicji na kształt polskiej szkoły powszechnej w latach 1918-1922, Lublin 2006.

Publikacje recenzowane (pod redakcją):

 1. Martyrologia narodu polskiego na ziemiach wschodnich w latach 1939-1945, red. E. Juśko, Tarnów, 2004.
 2. Dyplom Krzyża Obrony Lwowa. 1- 22 listopad 1918. Walki o Lwów 1918-1919, red. E. Juśko, Tarnów 2005.
 3. Lokalne drogi do niepodległości, red. E. Juśko, Tarnów, 2006.
 4. Józef Piłsudski. Historia - Tradycja - Edukacja, red. E. Juśko, Tarnów, 2006.
 5. 16. Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej, red. E. Juśko, Tarnów, 2007.
 6. Generałowie Wojska Polskiego. Synowie ziemi tarnowskiej (1918-1945). red. E. Juśko, Tarnów, 2007.
 7. Zagłada Polaków na kresach II Rzeczypospolitej. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1945, red. E. Juśko, Tarnów 2008.
 8. Jan Tarnowski. Hetman i mąż stanu, red. E. Juśko, Tarnów 2009.
 9. Studia do dziejów ZNP w Tarnowie i powiecie tarnowskim. W 70. rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, Tarnów 2009.

Publikacje recenzowane (współautor-redakcja naukowa):

 1. Juśko E., Małozięć M., 5. Pułk Strzelców Konnych. Historia - Tradycja - Pamięć XIX -  XX wiek, Tarnów 2008.
 2. Juśko E., Małozięć M., Zarys dziejów 5. psk (1806-1939), Warszawa 2009.
 3. Juśko E., Małozięć M., Album 5. Pułku Strzelców Konnych (1918-1939),  Warszawa 2010.
 4. Edukacja zdrowotna w nowej „podstawie programowej”, red. E. Juśko, B. Wolny, ks. A. Gretkowski, Tarnów 2010
 5. Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć, red. E. Juśko, B. Wolny, ks. A. Gretkowski, P. Juśko, Tarnów 2010.
 6. Wieloaspektowość problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej, red. ks. A. Gretkowski, I. Kurlak, E. Juśko, B. Wolny, Stalowa Wola-Tarnów 2010.
 7. Instytut Pedagogiki 2004-2011. W służbie Kościołowi, Ojczyźnie i Rodzinie, red.  E. Juśko, B. Wolny, Stalowa Wola 2011. 

Recenzje naukowe/wydawnicze:

 1. Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów, red. R. Mysior, „Zeszyt  Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, nr 64, Tarnów 2008. (recenzja wydawnicza i naukowa).
 2. Promocja zdrowia w szkole, red. B.D. Niziołek, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, nr 62, Tarnów 2008 (recenzja naukowa).
 3. Wybrane aspekty na przykładzie powiatu tarnowskiego”, (recenzja naukowa) 2008.
 4. Skrzyszów i okolice. Dzieje Gminy, red. A. Niedojadło, Tarnów 2009, (recenzja wydawnicza i naukowa).
 5. Borys M., Kościół katolicki w Polsce do czasu rozbicia dzielnicowego w świetle kronik polskich, 2009. (recenzja wydawnicza).
 6. Trytek J., Przysięgę złożoną Ojczyźnie wypełnili. Bitwa Radłowska 7-8 września 1939 roku, Tarnów 2009. (recenzja wydawnicza i naukowa).
 7. Olejko A., Mosty które rozwiesiła noc. Armia Krajowa i lotnicy Polskich Sił
 8. Powietrznych w operacjach typu Wildhorn – Most, Kraków 2009. (recenzja naukowa).
 9. Kutek W., Za chleb i wolność. Manifestacje robotnicze w Tarnowie w roku 1923  i 1981,Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, nr 75,  Tarnów 2010. (recenzja naukowa).
 10. Bik-Jurkow K., Mówiąc o milczeniu, Tarnów 2010. (recenzja wydawnicza).
 11. Generalskie wspomnienia, R. Żaba, Wspomnienia z lat ubiegłych (1864-1937), wprowadzenie i opracowanie naukowe Piotr S. Szlezynger, Kraków 2009 (recenzja naukowa po wydawnicza), „Tarnowskie Studia Historyczne”, T. I, Tarnów 2010, s. 210-211.
 12. Z kart historii oświaty w Wojsku Polskim A. Ignatowicz, Żołnierskie szkoły nauczania  początkowego (1919-1939), Toruń 2008 (recenzja naukowa po wydawnicza), „Tarnowskie Studia Historyczne”, T. I, Tarnów 2010, s. 213-214.
 13. Olejko A., Liberator z Olszyn, Tarnów 2010. (recenzja naukowa).
 14. Radoń Z. , Galopem przez dzieje Kawalerii Polskiej, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, nr 74, Tarnów 2010. (recenzja naukowa).
 15. Edukacja zdrowotna w naukach medycznych, cz. 2. Antropologia – Aksjologia -Problemy zdrowotne i społeczne wieku podeszłego, red. B. Wolny, Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian ((recenzja naukowa i wydawnicza).
 16. Biskupi tarnowscy okresu komunistycznego - ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz, red. ks. A. Żurek, Tarnów 2010 (recenzja naukowa i wydawnicza).
 17. Olejko A., Mroczkowski K., Szachownice nad okupowaną Europą, Rzeszów 2011. (recenzja wydawnicza i naukowa).
 18. Olejko A., Korzeniowski P., Wojna na Podkarpaciu, Rzeszów 2011. (recenzja wydawnicza i naukowa).
 19. Gretkowski A., Jesień życia, abc pomocy geriatrycznej, Płock 2011. (recenzja wydawnicza).

 Konsultacja naukowa i współpraca:

 1. Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia, red. M. Wolicki, B. Wolny,  W. Pańczyk, Stalowa Wola 2009.
 2. A. Gretkowski, Nowotwór to jeszcze nie wyrok. Zagadnienia wybrane z psychoonkologii, Stalowa Wola 2010.
 3. B. Wolny, Edukacja zdrowotna w szkole, Stalowa Wola 2010.

Publikacje recenzowane w pracach zbiorowych oraz czasopismach naukowych:

 1. Organizacje związkowe nauczycieli szkół powszechnych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939 [w:] Religie - Edukacja -Kultura. Red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 443 - 450.
 2. Powszechne szkolnictwo prywatne i dla mniejszości narodowych w powiecie tarnowskim w latach 1918 - 1939, [w:] Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, t. III, red. Ks. J. Szczepaniak, Kraków 2003.
 3. Struktura organizacyjna szkół powszechnych w powiecie tarnowskim w latach 1918 -1939, „Roczniki Nauk Społecznych KUL”, 2004, T. XXXII, z. 2, s. 113 - 143.
 4. Martyrologia narodu polskiego na ziemiach wschodnich w latach 1939 - 1945. Scenariusze imprez i uroczystości. Poradnik nauczyciela, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2004, nr 43, s. 7 - 13.
 5. Walki o Lwów 19181-1919, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie ”, Tarnów 2005, nr 51, s. 11- 34.
 6. Charakterystyka kadry pedagogicznej pracującej w szkołach powszechnych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Teka Komisji Historycznej PAN w Lublinie”, t. II, Lublin 2005, s. 98 - 113.
 7. Powszechne szkolnictwo prywatne i dla mniejszości narodowych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, [w:] Materiały i studia do dziejów wychowania religijnego. T. 3, Kraków 2003, s. 125 - 136.
 8. Charakterystyka kadry pedagogicznej pracującej w szkołach powszechnych
 9. w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Collectanea Historia”, z. 1, Kraków 2004, s. 87 - 98.
 10. Struktura organizacyjna szkół powszechnych w powiecie tarnowskim, „Collectanea Historia”, z. 1, Kraków 2004 , s. 67 - 92.
 11. Wychowanie przedszkolne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Collectanea Historia”, z. 1, Kraków 2005, s. 93 - 115.
 12. Działalność wychowawczo- opiekuńcza szkół powszechnych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Roczniki Humanistyczne KUL”, 2004, T. LII, s. 145 - 179.
 13. Nauczanie historii regionalnej, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, Tarnów 2006, nr 55, s. 7 - 10.
 14. 5. Pułk Strzelców Konnych, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2006, nr 55, s. 21 - 43.
 15. Patriotyzm w działalności wychowawczej szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918-1939, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2006, nr 55, s. 120 - 135.
 16. Działalność władz oświatowych oraz kierowników szkół w zakresie szkolnictwa powszechnego w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Roczniki Humanistyczne KUL”, T. 53, z. 2, 2005, s. 167 - 186.
 17. Wiedza o postaciach historycznych w poznawaniu wydarzeń dziejowych, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie,” Tarnów 2006, nr 62, s. 209 - 218.
 18. Postać Marszałka Józefa Piłsudskiego w działalności wychowawczej szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918 - 1939, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2006, nr 62, s. 226 - 237.
 19. Wybrana literatura do biografii Marszałka Piłsudskiego, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2006, nr 62, s. 239 - 242.
 20. Szkolnictwo ludowe w Tarnowie i powiecie tarnowskim pod koniec XIX i na początku XX wieku, [w:] Tarnów w czasach burmistrza Tadeusza Tertila, red. P. Juśko, Tarnów 2007, s. 145 - 173.
 21. Powszechne szkolnictwo prywatne i dla mniejszości narodowych w powiecie tarnowskim w latach 1918 - 1939, „Rocznik Tarnowski”, Tarnów, 2007 - 2008/12, s. 167 - 171.
 22. Patriotyzm w wychowaniu szkolnym wczoraj i dziś. Działania wychowawcze szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w zakresie patriotyzmu w latach 1918-1939, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2008, nr 71, s. 107-119.
 23. Martyrologia Polaków na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2008, nr 72, s. 10-16.
 24. Biblioteki w szkołach powszechnych powiatu tarnowskiego w okresie międzywojennym, „Rocznik Tarnowski”, Tarnów 2008, nr 13, s. 113-118.
 25. Wychowanie przedszkolne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Rocznik Tarnowski”, Tarnów 2008 nr 13, s. 119-122.
 26.  Uzbrojenie wojska polskiego w pierwszej połowie XVI wieku, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie”, Tarnów 2009, nr 73, s. 39-51.
 27. Edukacja. Minęła dekada. Samorząd powiatu tarnowskiego 1999-2009, red. P. Juśko, Tarnów 2009, s. 149-169.
 28. Nie tylko Armia Krajowa. Polskie dywizjony myśliwskie na Zachodzie w walce z bronią V-1, [w:] Oni ocalili Londyn. Polacy w walce z niemiecką bronią w 65. Rocznicę akcji Most III, red. P. Juśko, Warszawa 2009, s. 71-78.
 29. Sytuacja finansowa szkolnictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej oraz  Tarnowie i powiecie tarnowskim w latach 1918-1939, „Krakowskie Studia  Małopolskie”, Kraków 2009, nr 12, s. 302-337.
 30. Encyklopedia Tarnowa - (z-ca redaktora encyklopedii i redaktor działu „Oświata, szkolnictwo i nauka”) - autor, hasła/biogramy:
  • Anna Marchwica
  • Michał Wojtkiewicz
  • Józef Antoni Berszakiewicz
  • Jadwiga Bodzoniówna
  • Aniela Burgielska
  • Jóefa Czerska
  • Zofia Wiktoria Dziama
  • Maria Essipieńko
  • Teofil Górski
  • Maria Machalska
  • Barbara Dagmara Niziołek
  • Fryderyka Taubeles
  • Zofia Helena Wąsowicz
  • Helena Wójcik
  • Roman Bulanda
  • hasła ogólne:
  • Szkolnictwo w Tarnowie XIV-XXI w.
  • Kuratorium Oświaty w Tarnowie
  • Rada Szkolna Powiatowa
  • Szkolnictwo elementarne w Tarnowie 1869-1922
  • Szkolnictwo trywialne ludowe w Tarnowie 1772-1869
  • Szkolnictwo parafialne w Tarnowie XIV-XVIII w.
  • Szkolnictwo powszechne w Tarnowie 1922-1939
  • Tarnowska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
 31. Wojsko polskie w okresie międzywojennym, „Rocznik Tarnowski, Tarnów 2009/14, s. 173-185.
 32. Żołnierze tarnowskich jednostek Wojska Polskiego we Wrześniu 1939, „Rocznik Tarnowski”, Tarnów 2009/14, s. 187-189.
 33. Działalność tarnowskiego ZNP w okresie międzywojennym,[w:] Studia do dziejów ZNP w Tarnowie i powiecie tarnowskim. W 70 - rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, red. E. Juśko, Tarnów 2009, s. 17-25.
 34. Przedmowa Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Tarnowie, „Tarnowskie Studia Historyczne”, T. I, Tarnów 2010 , s. 8-9.
 35. Komandor por. Jerzy Koziołkowski (1911-1990). Tarnowski dowódca jednego ze „Strasznych bliźniaków”, „Tarnowskie Studia Historyczne”, T. I, Tarnów 2010, s. 124-132.
 36. Refleksja o kierowaniu szkołą-dyrektor, lider, menadżer, administrator, „Pedagogika Katolicka”, Stalowa Wola, nr 4 (1/2009), s. 124-130.
 37. Papież patronem szkoły. Elementy nauczania Jana Pawła II w działalności wychowawczej jednostek oświatowych powiatu tarnowskiego.[w:] Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć, red. E. Juśko, B. Wolny, ks. A. Gretkowski, P. Juśko, Tarnów 2010, s. 290-293.
 38. O patriotyzmie we współczesnym wychowaniu, [w:] Semper in altum. Zawsze wzwyż, red. J. Zimny, N. Nyczkało, Stalowa Wola 2010, s. 610-625.
 39. Wpływ edukacji na rozwój lokalnych społeczności- rola samorządu powiatowego (na przykładzie samorządu powiatu tarnowskiego),[w:] Rodzina. Wartości. Przemiany, red. M. Ruszel, Stalowa Wola-Rzeszów, s. 163-175.
 40. Baza materialna szkół powszechnych miasta Tarnowa w latach 1918-1939, „Szkice Tarnowskie”, 2010, nr 2, s.115-126.
 41. Zatrzymać wdzięczność, [w:] Vir honestus Ac bonus. Stanisław Litak 1932-2010, red. P. Gach, M. Surdacki, Lublin 2011, s. 91-93.
 42. Oczekiwania rodziców wobec nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,[w:] Instytut Pedagogiki 2004-2011. W służbie Kościołowi, Ojczyźnie i Rodzinie, red. E. Juśko,  B. Wolny, Stalowa Wola 2011, s. 114-122.
 43. Pedagogika przeciwko skutkom emigracji, [w:] Współczesna polska emigracja. Stracone czy zyskane szanse?, red. P. Juśko, M. Borys, „Zeszyt Metodyczny Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, Tarnów 2011, nr 76, s. 11-12.
 44. Praca dydaktyczna szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w latach 1918-1939 - Księga Pamiątkowa, [w:] „VERITATEM CARITATE” ku czci JE Ks. Biskupa prof. dr hab. Jana Śrutwy, 2010, s. 1056-1078.
 45. Wdrażanie powszechności nauczania w II Rzeczypospolitej w pierwszych latach istnienia szkół powszechnych, „Krakowskie Studia Małopolskie”, 2010, nr 14, s. 283-298.
 46. Samorząd lokalny kreatorem wartości głoszonych w wychowaniu przez Jana Pawła II, „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 26 (1/2011), s. 109-112.

Organizowanie/współorganizowanie/udział merytoryczny – sesje naukowe /warsztaty szkoleniowe/seminaria/wystawy:

Lp.

Data

Miejsce

Temat

Forma

1.

28. 05. 2007 r.

Tarnów

„16. pułk piechoty ziemi tarnowskiej”

Sesja naukowa

Organizacja

2.

 6.06. 2008 r

Tarnów

„5. pułk strzelców konnych”

Sesja naukowa

Organizacja

3.

12. 10. 2008 r

Tarnów

Losy Polaków na Wołyniu (1939 - 1945)”

Sesja naukowa

Współorganizacja

4.

12-14. 11. 2008 r.

Machowa

„Szkoła bezpieczna
i przyjazna”

 

Warsztaty

Udział

5.

 2.03. 2009 r.

Tarnów

Lecie Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego

Seminarium

Współorganizacja

6.

12.03.2009 r.

Tarnów

Hetman Jan Tarnowski wojskowy, polityk, humanista

Sesja naukowa

Organizacja

7.

 04. 2009 r.

Tarnów

Dekada powiatu tarnowskiego

Sesja naukowa

Współorganizacja

8.

 

 5.06. 2009 r.

 

Tarnów

 

Polacy w walce
z niemiecką bronią V-2 w 65. Rocznica akcji „Most III”

Sesja naukowa

Współorganizacja

9.

5-6. 09. 2009 r.

 

 

Tarnów-Radłów

„Bitwa Radłowska

Piknik historyczny

Współorganizacja

10.

 

 

6.09. 2009 r.

 

Radłów

Wystawa Śladami września. Garnizon Tarnów”

Konsultacja merytoryczna/naukowa

Współorganizacja

11.

 

7.12.2009 r.

Tarnów

70. rocznica powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
w Tarnowie i powiecie tarnowskim”

Sesja naukowa

Organizacja

12.

13.04. 2010 r.

Stalowa Wola

„Edukacja zdrowotna
w nowej podstawie programowej”.

Komitet naukowy

Sesja naukowa

 

13.

28.04. 2010 r.

Tarnów

Edukacja zdrowotna
w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej”.
Nowa podstawa programowa

Sesja naukowa

Organizacja

14.

7.10.2010 r.

Tarnów

 

 

„Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo
i Pamięć”

 

Sesja naukowa

Organizacja

15.

16. 11.2010 r.

Stalowa Wola

 

„Wartości w rodzinie
w procesie społeczno -gospodarczym”

Wygłoszenie referatu

16.

15.02.2011 r.

Tarnów

 

 „Pomiędzy popularyzacją a nauką. Regionalne czasopisma historyczne a społeczność lokalna”

Współorganizacja

17.

4-6.04.2011 r.

Lublin

 

Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka-przestrzeń społeczna-instytucja”

Komitet naukowy

18.

19.04.2011 r.

Tarnów

 

„Współczesna polska emigracja. Stracone czy zyskane szanse? Jednostka – rodzina – społeczeństwo”

Współorganizacja

19.

16.05.2011 r.

Tarnów

 

„Jan Tarnowski Hetman Koronny
i wielcy hetmani Rzeczypospolitej

Komitet naukowy

20.

24.05.2011 r.

Tarnów

 

Wokół szkolnej edukacji historycznej”. Małopolsko-Podkarpackie Spotkania Młodych Historyków

Współorganizacja

 

Tytuł: „Wokół szkolnej edukacji historycznej” – w ramach projektu Małopolsko-Podkarpackie Spotkania Młodych Historyków.

 

Data, miejsce: 24 maja 2011, Tarnów, ratusz.

Organizatorzy konferencji: Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie przy współpracy z Katedrą Zarządzania Oświatą w Instytucie Pedagogiki WNoS KUL w Stalowej Woli

Partnerzy: Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, PTH Oddział w Rzeszowie oraz Studenckie Koło Naukowe „Semper Fidelis”

Patronat honorowy: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela, Starosta Tarnowski Mieczysław Kras, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Stanisław Mikulski

Projekt „Małopolsko-Podkarpackie Spotkania Młodych Historyków” jest regionalną odpowiedzią na potrzebę dyskusji i refleksji związanej z dwoma zasadniczymi aspektami, istotnymi dla historii, jako nauki: edukacja historyczna w szkołach oraz perspektywy badań historycznych.

 

 

„Współczesna polska emigracja. Stracone czy zyskane szanse? Jednostka – rodzina – społeczeństwo”.

Data, miejsce: 19 kwietnia 2011, Tarnów, Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Organizatorzy: Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie przy współpracy z Katedrą Zarządzania Oświatą w Instytucie Pedagogiki WNoS KUL w Stalowej Woli

Patronat honorowy: Starosta Tarnowski Mieczysław Kras

Konferencja koncentrowała się wokół problemów współczesnej emigracji, wskazując jej genezę, ważniejsze zagrożenia dla społeczeństwa oraz podejmując próbę analizy tego zjawiska pod kontem zysków i strat jakie niesie ono dla państwa i społeczeństwa polskiego.

 

 

Pomiędzy popularyzacją a nauką. Regionalne czasopisma historyczne,
a społeczność lokalna”.

Data, miejsce: 15 lutego 2011, Tarnów, ratusz.

Organizatorzy: Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne przy współpracy z Katedrą Zarządzania Oświatą w Instytucie Pedagogiki WNoS KUL w Stalowej Woli

Konferencja miała na celu ukazanie roli i zadań jakie stoją przed regionalnymi czasopismami historycznymi oraz była okazją do promocji pierwszego numeru „Tarnowskich Studiów Historycznych”.

 

 

Jan Tarnowski Hetman Koronny i hetmani Rzeczypospolitej”.

Data, miejsce: 16 maja 2011, Tarnów, ratusz

Organizatorzy: Urząd Miasta Tarnowa, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Prelegent: dr hab. Edmund Juśko, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wygłosił wykład pt. „Pierwsze lata wojny polsko-rosyjskiej (1609-1611) w relacji i opinii hetmana Stanisława Żółkiewskiego”

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2016, godz. 20:18 - Rafał Podleśny