Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą

(akademik nr 1, pokój nr 22)

 

Kierownik Katedry:

dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

 

 

Pracownicy Katedry:

dr hab. Jadwiga Daszykowska, adiunkt

dr Barbara Wolny, adiunkt

 

Obszary badań:

  1. Zarządzanie szkołami i placówkami oświatowymi.
  2. Funkcjonowanie prawa oświatowego.
  3. Doradztwo i planowanie kariery edukacyjnej oraz zawodowej uczniów.
  4. Funkcjonowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli.
  5. Wychowanie patriotyczne.
  6. Promocja szkół i placówek oświatowych.
  7. Edukacja regionalna.
  8. Historia oświaty i szkolnictwa polskiego.
  9. Edukacja zdrowotna w szkołach

Czasopisma naukowe:

  1. Tarnowskie Studia Historyczne

Współpraca:

  1. Katedra Muzyki Kościelnej - Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie .
  2. Katedra Historii Opieki Społecznej - Wydział Nauk Społecznych Katolicki Uniwersytet   Jana Pawła  II w Lublinie. 
  3. Wydział  Teologiczny w Tarnowie - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  4. Polskie Towarzystwo Historyczne o/Tarnów.
  5. Muzeum Okręgowe w Tarnowie.
  6. Tarnowskiego Towarzystwo Kulturalne.
  7. Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie.
  8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie.
  9. Starostwo Powiatowe w Tarnowie - Wydział Edukacji, Wydział Kultury.
  10. Stowarzyszenie Jazdy im.  5. PSK w Tarnowie. 
  11. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2016, godz. 08:26 - Rafał Podleśny