Badania naukowe

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Postępowania Cywilnego koncentrują się na zagadnieniach:

 • tradycji i postępu w sądowym prawie cywilnym 
 • prawnoporównawczych analizach instytucji prawa sądowego
 • teorii procesu cywilnego
 • egzekucji generalnej
 • działalności judykacyjnej sądów w sprawach cywilnych
 • zastosowania technologii informatycznych w postępowaniu cywilnym
 • formalizmu procesowego
 • alternatywnych metod rozwiązywania sporów
 • postępowania w sprawach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sporów na tle instrumentów finansowych
 • postępowania upadłościowego i naprawczego oraz zabezpieczającego i egzekucyjnego
 • wpływu postępowania cywilnego na postępowanie karne.

Efektem działalności naukowej prowadzonej przez pracowników Katedry jest wiele cenionych opracowań naukowych poświęconych m.in. zakazowi reformationis in peius w postępowaniu cywilnym, realizacji prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, postępowaniu zabezpieczającemu, egzekucji i postępowaniu egzekucyjnemu, postępowaniu sądowemu w sprawach gospodarczych, postępowaniu grupowemu (P. Pogonowski), odpowiedzialności Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania (P. Cioch), statusowi prawnemu powoda cywilnego w procesie karnym (J. Studzińska), orzeczeniom sądowym w postępowaniu cywilnym (E. Gapska). Pracownicy Katedry opracowali również podręcznik akademicki: "Postępowanie cywilne" (J. Studzińska, P. Cioch), repetytorium: "Postępowanie cywilne. Testy, ćwiczenia, diagramy" (P. Cioch, E. Gapska, J. Studzińska), komentarz do kosztów postępowania cywilnego (E. Gapska) oraz jedyne na rynku aktualne opracowanie kodeksowego postępowania nieprocesowego (E. Gapska, J. Studzińska).

Katedra postępowania cywilnego, wraz z Komisją Nauk Prawnych Oddziału PAN w Lublinie, zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt. Tradycja i postęp w prawie sądowym cywilnym (2006). Była również organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Prawo sądowe cywilne - wyzwania dla Europy (2008).

Prowadząc działalność naukową i dydaktyczną Katedra współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Przedstawiciele tych ośrodków wygłosili na KUL szereg referatów i wykładów. Gośćmi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na zaproszenie Katedry Postępowania Cywilnego byli m. in.: Karol Weitz (UW), Wojciech Graliński (UMCS), Rudi Hackel i Thomas Mrodzinsky (Niemcy) oraz Ann i Eugene Andres (USA).

 

 

 

Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016, godz. 23:10 - Edyta Gapska