Badania naukowe

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Postępowania Cywilnego koncentrują się na zagadnieniach:

 • tradycji i postępu w sądowym prawie cywilnym 
 • prawnoporównawczych analizach instytucji prawa sądowego
 • teorii procesu cywilnego
 • postępowań grupowych
 • egzekucji generalnej
 • działalności judykacyjnej sądów w sprawach cywilnych
 • zastosowania technologii informatycznych w postępowaniu cywilnym
 • formalizmu procesowego
 • alternatywnych metod rozwiązywania sporów
 • postępowania w sprawach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sporów na tle instrumentów finansowych
 • postępowania upadłościowego i naprawczego oraz zabezpieczającego i egzekucyjnego
 • wpływu postępowania cywilnego na postępowanie karne.

Efektem działalności naukowej prowadzonej przez pracowników Katedry jest wiele cenionych opracowań naukowych poświęconych m.in. zakazowi reformationis in peius w postępowaniu cywilnym, realizacji prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, postępowaniu zabezpieczającemu, egzekucji i postępowaniu egzekucyjnemu, postępowaniu sądowemu w sprawach gospodarczych, postępowaniu grupowemu (P. Pogonowski), odpowiedzialności Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania (P. Cioch), statusowi prawnemu powoda cywilnego w procesie karnym (J. Studzińska), orzeczeniom sądowym w postępowaniu cywilnym (E. Gapska). Pracownicy Katedry opracowali również podręcznik akademicki: "Postępowanie cywilne" (J. Studzińska, P. Cioch) oraz repetytorium: "Postępowanie cywilne. Testy, ćwiczenia, diagramy" (P. Cioch, E. Gapska, J. Studzińska) . 

Katedra postępowania cywilnego, wraz z Komisją Nauk Prawnych Oddziału PAN w Lublinie, zorganizowała międzynarodową konferencję naukową pt. Tradycja i postęp w prawie sądowym cywilnym (2006). Była również organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Prawo sądowe cywilne - wyzwania dla Europy (2008).

Prowadząc działalność naukową i dydaktyczną Katedra współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. Przedstawiciele tych ośrodków wygłosili na KUL szereg referatów i wykładów. Gośćmi Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL na zaproszenie Katedry Postępowania Cywilnego byli m. in.: Karol Weitz (UW), Wojciech Graliński (UMCS), Rudi Hackel i Thomas Mrodzinsky (Niemcy) oraz Ann i Eugene Andres (USA).

 

 

 

Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2012, godz. 12:52 - Marta Ordon