Praca dydaktyczna

Dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL

Wykłady:

-Prawa człowieka i ich ochrona

-Prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawny ETS)

-Prawoznawstwo

-Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

-Koncepcja normatywna prawa europejskiego praw człowieka

 

Seminaria

Magisterskie – Prawa człowieka i ich ochrona

 

Doktoranckie – Prawa człowieka i ich ochrona

 

Autor: Krzysztof Orzeszyna
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2010, godz. 09:41 - Krzysztof Orzeszyna