Katedra Prawa Karnego

i Postępowania Karnego

Żeński Dom Studencki w Stalowej Woli

ul. Ofiar Katynia 6, pokój 24

tel. (15) 642 63 57


 

 

Pracownicy Katedry


kierownik - dr hab. Marek Bielecki, prof. KUL

konsultacje: poniedziałek 15:50 - 17:00

 

dr hab. Filip Ciepły, adiunkt

konsultacje: przerwa wakacyjna 

 

dr Mirosław Kopeć, adiunkt, sekretarz

konsultacje: piątek 14:10 - 15:40

 

 

 

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2018, godz. 08:59 - Filip Ciepły