Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego powstała w 2009 r. z połączenia dotychczas istniejących Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego oraz Prawa Amerykańskiego i Porównawczego, których badania kontynuuje w swej działalności naukowej. Przedmiotem uwagi są więc z jednej strony zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego publicznego (w szczególności: ochrona praw człowieka, rozwój prawa międzynarodowego, nowe dziedziny współpracy w prawie międzynarodowym, prawno-międzynarodowe aspekty współpracy Polski z państwami sąsiednimi, źródła prawa międzynarodowego, odpowiedzialność państw, rozwój międzynarodowego prawa karnego oraz międzynarodowe prawo ekologiczne). Drugi nurt badawczy obejmuje analizy o charakterze prawnoporównawczym. Ich przedmiotem są w szczególności Konstytucje Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Rzeczypospolitej Polskiej, a także systemowych różnic pomiędzy porządkami prawnymi Polski, innych państw Europy oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

zdjecie_ready_to_goPracownicy Katedry sprawują opiekę merytoryczną nad studentami uczestniczącymi w międzynarodowych konkursach z zakresu prawa międzynarodowego. Studenci prawa KUL od kilku lat biorą udział w The Phillip Jessup International Law Moot Court Competition, Telders International Law Moot Court Competition oraz Manfered Lachs Space Law Moot Court Competition. W 2009 roku drużyna reprezentująca KUL wygrała rundę krajową Konkursu im. Phillipa Jessupa i reprezentowała Polskę podczas rundy międzynarodowej w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych.

 

Jednostki naukowe, z których połączenia powstała Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego, zorganizowały kilka konferencji naukowych. Katedra Prawa Międzynarodowego była współorganizatorem dwóch sympozjów: Ekologia i prawo (1997) oraz Prawa człowieka. Geneza. Współczesność. Przyszłość. W 50 rocznicą uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1998). Natomiast Katedra Prawa Amerykańskiego i Porównawczego, wspólnie z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa, zorganizowała następujące konferencje naukowe: Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce. Analiza i rekomendacje (2008) oraz Adapting to Future Challenges: Legal Education and Public Interest Law in Poland - Sprostać Wyzwaniom Przyszłości: Edukacja prawnicza i Prawo w interesie publicznym (2008). W spotkaniach tych uczestniczyli nie tylko przedstawiciele polskich ośrodków naukowych, ale również naukowcy zza granicy: Timothy Rice (Temple University, USA), Xiangang Ding (Uniwersytet Renmin w Pekinie, Chiny); Pierre-Yves Charpentier (IUT of Bourges, Francja) oraz Anthony Busillo (Pennsylvania Bar Association, USA). Na zaproszenie Prof. Swensona wizytę w KUL złożyli również: Victor Ashe (Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce), Hiromitsu Mori (Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców), a także profesorowie prawa oraz sędziowie federalni Stanów Zjednoczonych.

 

Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego kontynuuje również inne inicjatywy, realizowane w ramach wcześniej istniejących jednostek naukowych. Do tych inicjatyw należy m.in.: wydawanie opracowania pt. „Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały”, organizowanie Konkursu Symulacji Procesu Amerykańskiego dla szkół ponadgimnazjalnych z regionu lubelskiego, realizacja programu Street Law - Prawo na co dzień (polegającego na podnoszeniu świadomości prawnej uczniów szkół średnich) oraz zaangażowanie w programy szkoleniowe podnoszące umiejętności zawodowe praktyków prawa.

 

Autor: Anna Szarek
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 12:38 - Leszek Wojtowicz