Główne kierunki prowadzonych badań:

 • Instytucjonalizacja zbiorowych stosunków prawa prac
 • Problemy rekodyfikacji prawa pracy
 • Charakter prawny porozumień zawieranych w związku z przekształceniami własnościowymi (pakty socjalne)
 • Zasada dialogu społecznego w zbiorowych stosunkach prawa pracy w Polsce 
 • Rozwiązania prawne służące dostosowaniu prawa pracy do warunków gospodarki rynkowej
 • Problematyka ochrona trwałości stosunku pracy w ujęciu porównawczym
 • Koszty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Doktryna „Employment-at-will" w Stanach Zjednoczonych
 • Charakter prawny porozumień zbiorowych w prawie pracy
 • Droga sądowa w sprawach z zakresu zbiorowego prawa pracy
 • Negocjacyjny system kształtowania wynagrodzenia za pracę w Polsce

 

W latach 1995-2012 kierownikiem Katedry był prof. ndzw. dr hab. Grzegorz Goździewicz.

W 2004 r. Katedra, przy współpracy Katedry Prawa Amerykańskiego i Porównawczego KUL, Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Stowarzyszenie Prawników Pensylwanii - Sekcja Prawa Pracy i Zatrudnienia (Pennsylvania Bar Association, Labor and Employment Law Section) - zorganizowała konferencję Praktyka arbitrażu społecznego w zbiorowych sporach pracy w Polsce. Polsko-Amerykańska Konferencja Naukowa pt. Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie. Owocem konferencji była publikacja Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie (red. G. Goździewicz, Lublin 2005). W ramach współpracy pracowników wydano: Zbiorowe prawo pracy. Skrypt akademicki (2008) oraz opracowanie pt. Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej - 20 lecie przemian ustrojowych w Polsce (2010).

 

 

Autor: Paweł Nowik
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2012, godz. 13:02 - Marta Ordon