Kierownik

dr hab. Ewa Trzaskowska, adiunkt


Pracownicy

prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. zw.

dr inż. Katarzyna Karczmarz, asystent

dr Joanna Renda, adiunkt

dr Dawid Soszyński, asystent

mgr inż. Paweł Adamiec, asystent

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Irena Duer, prof. zw.

prof. dr hab. Wojciech Goszczyński, prof. zw.

 

    Katedra powstała w roku 1999. Pierwotnie pod nazwą Katedra Ochrony Roślin i Krajobrazu, od marca 2013 Katedra nosi nazwę Katedry Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia liczne dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) na kierunkach architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna, są to m.in. fitosocjologia, dendrologia, ozdobne rośliny zielne, przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej, projektowanie krajobrazu.
    Pracownicy Katedry są członkami Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.
    W 2003 roku Katedra była współorganizatorem VI Forum Architektury Krajobrazu, które odbyło się w Lublinie. Było one poświęcone krajobrazom i ogrodom wiejskim.

Działalność badawcza Katedry
 

W ramach swojej działalności, Katedra prowadzi obecnie badania, które podejmują zagadnienia związane z szeroko rozumianą dziedziną nauk przyrodniczych, a w szczególności:

  • analizy fitosocjologiczne obszarów miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia roślinności synantropijnej,
  • badania krajobrazu miejskiego w różnych aspektach,
  • badania interdyscyplinarne dotyczące systemu zieleni Lublina.
Autor: Paweł Adamiec
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017, godz. 10:07 - Magdalena Lubiarz