Kierunki prac naukowych realizowanych w Katedrze obejmują między innymi zagadnienia:

  • norma psychologiczna, psychologiczne wymiary adekwatnego funkcjonowania,
  • kompetencje osobowe (aktualizacja siebie przez współdziałanie, empatia osobowa, prężność osobowa), kompetencje temporalne,
  • jakościowa analiza struktury osobowego doświadczenia zdarzeń życiowych, wytworów literackich i narracyjnych,
  • personalistyczne podejście w psychologii charakteru (współczesne typologie i metody pomiaru), osobowość koherentna, charakter narcysty­cz­ny,
  • badania psycholeksykalne języków naturalnych (polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego i litewskiego),
  • systematyzacja, pomiar i uwarunkowania postrzeganych zmian obrazu siebie pod wpływem nabywania/użytkowania marek produktów i usług.

SPP Lab

Przy Katedrze działa Laboratorium Społecznej

Psychologii Osobowości - zapraszamy na stronę SPP-Lab  >>>

 

 

 


Autor: Andrzej Januszewski
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2015, godz. 17:45 - Mariola Łaguna