Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II funkcjonuje od 2004 r., została powołana na miejsce Zakładu Psychologii Przemysłowej. Kierownikiem katedry jest prof. dr hab. Adam Biela, pracownicy to: dr Bohdan Rożnowski (adiunkt), dr Mariusz Wołońciej (adiunkt), dr Jacek Sobek (adiunkt), dr Mariola Łaguna (adiunkt). W katedrze podejmowane są badania z zakresu psychologii organizacyjnej, zarządzania a także środowiskowej i szkoleń. W ramach zajęć dydaktycznych realizowane są przedmioty specjalizacji psychologii organizacji. Z katedrą związani są również doktoranci przygotowujący swoje rozprawy doktorskie pod kierunkiem prof. dr hab. Adam Bieli – aktualnie powstają cztery doktoraty z różnych dziedzin psychologii organizacyjnej oraz środowiskowej.
Autor: Beata Głażewska
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2006, godz. 15:03 - Beata Cybulak