Aktualnie podejmowane zagadnienia: 

 

Zakres psychologii zdrowia człowieka:

 • Psychologia zdrowia kobiety
 • Psychologia sensu życia, wartości i aktywność noetyczna a zdrowie jednostki
 • Poczucie odpowiedzialności za zdrowie
 • Koncepcja idei wiodącej a zdrowie jednostki

 

Problematyka psychoterapii:

 • Psychoterapia oparta na dowodach empirycznych
 • Podmiotowość pacjenta w procesie psychoterapii
 • Procesy zmiany osobistej w psychodramie.
 • Analiza psychologiczna zjawiska improwizacji muzycznej
 • Muzykoterapia improwizacyjna – modele teoretyczne i implikacje kliniczne

 

Noo-psychosomatyka:

 • Psychologia bólu
 • Psychosomatyka wieku rozwojowego
 • Jakość życia osób terminalnie chorych
 • Poczucie koherencji w chorobach nowotworowych
 • Syndromy medycznie niewyjaśnione w tym przewlekłe zmęczenie
 • Metoda Biofeedback w terapii zaburzeń noo-psychosomatycznych

 

Problematyka egzystencjalna:

 • Nadzieja u osób chorych na raka
 • Noodynamika egzystencjalna
 • Problematyka poczucia własnej wartości
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2015, godz. 10:59 - Joanna Grądziel