Pracownicy:

dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
dr Mariusz Sokołek
mgr Anna Mizak

 

Obszar zainteresowań naukowych:
- polityka rachunkowości,

- audyt zewnętrzny sprawozdań finansowych,

- rachunkowość mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
- księgowe i podatkowe ujęcie kosztów i przychodów,
- narzędzia rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej,
- problemy finansowania, rachunkowości i podatków w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce,
- rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
- zasady pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla zakładów pracy chronionej.

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016, godz. 07:09 - Helena Żukowska