Zapraszamy do zapoznania się
z informacjami o Katedrze Rachunkowości

Pracownicy

Historia

Konferencje naukowe

Dydaktyka
i nauka

Publikacje
książkowe

Kontakt

 

 

Obszary badań naukowych

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Rachunkowości skupiają się na następujących obszarach badawczych:

  • Problemy finansowania, rachunkowości i podatków w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
  • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
  • Kierunki zmian w rachunkowości i podatkach
  • Audyt (przegląd) sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa
  • Ewolucja sprawozdawczości oraz wykorzystanie informacji z rachunkowości i sprawozdawczości
  • Istota i znaczenie analizy ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstwa
  • Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw
  • Sytuacja społeczno-ekonomiczna województw Polski wschodniej
  • Rachunek kosztów w procesie budżetowania działalności podmiotów publicznych
  • Uwarunkowania pomiaru efektywności publicznego finansowania edukacji w Polsce.
Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016, godz. 14:26 - Joanna Nucińska