Zapraszamy do zapoznania się
z informacjami o Katedrze Rachunkowości

Pracownicy

Historia

Konferencje naukowe

Dydaktyka
i nauka

Publikacje
książkowe

Kontakt

 

 

Obszary badań naukowych

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Rachunkowości skupiają się na następujących obszarach badawczych:

  • Problemy finansowania, rachunkowości i podatków w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
  • Rachunkowość (sektora) małych i średnich przedsiębiorstw
  • Kierunki zmian w rachunkowości i podatkach
  • Audyt (przegląd) sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa
  • Ewolucja sprawozdawczości oraz wykorzystanie informacji z rachunkowości i sprawozdawczości
  • Rachunek kosztów w procesie budżetowania działalności podmiotów publicznych
  • Uwarunkowania pomiaru efektywności publicznego finansowania edukacji w Polsce.

 


 

VIII MIĘDZYUCZELNIANY KONKURS WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI DLA STUDENTÓW

Konkurs organizowany przez SKwP Oddział Okręgowy w Lublinie jest adresowany do studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów zawodowych i magisterskich. Udział w Konkursie ma charakter indywidualny.

 

Tematyka VIII edycji Konkursu: Zastosowanie rachunkowości do zarządzania przedsiębiorstwem

Zakres merytoryczny na podstawie, którego opracowane zostaną pytania testowe obejmuje:

  1. Rachunkowość finansowa z elementami MSR
  2. Rachunkowość zarządcza
  3. Analiza finansowa

Zgłaszanie udziału w Konkursie

W Konkursie mogą uczestniczyć studenci, którzy zgłoszą swój udział poprzez przesłanie wypełnionego formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu. Zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: b.zak@skwp.lublin.pl, listem lub faksem nr (081) 532-08-37 w terminie określonym w § 9 Regulaminu Konkursu.

 

Kalendarium Konkursu

do 6 marca 2017 r. –  przesłanie zgłoszeń przez uczestników konkursu.

17 marca 2017 r. – I Etap Konkursu – rozpoczęcie godz. 900.

21 kwietnia 2017 r. – II Etap Konkursu - godz. 1000.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

Formularz zgłoszenia [.pdf]

Formularz zgłoszenia [.docx]

 

Zachęcamy do udziału!

Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 22:35 - Joanna Nucińska