Katedra funkcjonowała do 12 maja 2014 r.

 

Pracownicy Katedry

 

  • ks. mgr Wojciech Kotowicz - doktorant

Charakterystyka problematyki badawczej

  • Badania pracowników Katedry Relacji Między Nauką i Wiarą koncentrują się na analizie wzajemnych związków między naukami przyrodniczymi a wiarą religijną badaną w aspektach interesujących poznawczo dla filozofii nauki, filozofii religii i filozofii Boga.
  • Szczególny nacisk kładzie się na problemy związków między uwarunkowaniami kulturowymi a racjonalną treścią teorii, względnie niezależną od kontekstu kulturowego.
  • Zwraca się uwagę na interpretacje dotyczące biologicznej i kosmologicznej teorii ewolucji, zwłaszcza zaś socjobiologii oraz zasad antropicznych.
  • Bada się zagadnienie kreacji w fizyce i teologii oraz ewolucję pojęcia racjonalności towarzyszącą metodologicznej ewolucji nauk przyrodniczych.
  • Rozwijając we współpracy z Centrum Teologii i Nauk Przyrodniczych w Berkeley (California) oraz z Obserwatorium Watykańskim w Castel Gandolfo teistyczną interpretację ewolucjonizmu, szczególną uwagę poświęca się tzw. design argument.
  • Wykluczając klasyczne antropomorfizmy argumentacji W. Paleya oraz nowe ujęcia fundamentalizmu kreacjonistycznego, poszukuje się krytycznych modyfikacji argumentu uwzględniających poziom współczesnej metodologii.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2014, godz. 13:25 - Andrzej Zykubek