Katedra Religiologii i Misjologii

prowadzi badania nad religiami ludów pozaeuropejskich (religie Afryki, islam), afrykańskim chrześcijaństwem oraz polską obrzędowością ludową, tanatologią ludową, religią Słowian i nowymi ruchami religijnymi;

 

 

powrót
Autor: Stanisław Grodź
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016, godz. 15:10 - Ewa Zięba