Kierownik Katedry- dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL

 

Pracownicy:

dr Maria Joanna Gondek

 

mgr Marcin Superczyński

 

 

 

Autor: Joanna Szegda
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2018, godz. 09:30 - Ewa Baran