2018


 

► W ramach cyklu corocznych spotkań z wybitnymi postaciami nauki pod hasłem Spotkanie z Mistrzem, towarzyszących Ogólnopolskiemu Sympozjum Doktorantów Socjologii organizowanemu w Instytucie Socjologii KUL, 19 marca 2018 r. miało miejsce bardzo interesujące i sympatyczne spotkanie z Profesorem Romanem Dzwonkowskim SAC, emerytowanym profesorem i długoletnim kierownikiem Katedry Socjologii Grup Etnicznych. Ksiądz Profesor w niezwykle barwny sposób opowiedział o swojej drodze naukowej i fascynacjach badawczych, zwłaszcza związanych z badaniami w środowiskach polskich na dawnych Kresach Rzeczpospolitej.

 

 

 2017


 

► 9 maja 2017 r. Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z Kołem Naukowym Studentów Socjologii KUL zorganizowała spotkanie naukowe na temat: Ludzie w drodze – nowe spojrzenie na migrację. Międzynarodowe Centra „G.B. Scalabrini” oraz doświadczenie spotkania z migrantami i uchodźcami. Swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy z migrantami podzieliły się trzy prelegentki: Luisa Deponti – pracownik Centrum Studiów nad Migracją w Bazylei, Agnes Varsalona – wykładowca w Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie oraz Róża Mika – nauczyciel języka niemieckiego na kursach integracyjnych dla migrantów i uchodźców prowadzonych przez Caritas na terenie Szwajcarii.

 

► W roku akademickim 2017/18 dr Tomasz Adamczyk przebywał w Stanach Zjednoczonych na stażu naukowym w New York University. Staż został przedłużony na rok akademicki 2018/19.

 

 

 2016


 

► 1 września 2016 r. dr hab. Wioletta Szymczak objęła stanowisko Dyrektora Instytutu Socjologii KUL. Serdeczne gratulacje!

 

► 24 października 2016 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Szasta. Praca zatytułowana Kapitał relacyjny i sytuacja życiowa migrantów polskich w Irlandii została przygotowana na seminarium doktoranckim z Socjologii Grup Etnicznych pod kierunkiem dr hab. Jadwigi Plewko.  

 

 

2015


 

► W okresie maj – czerwiec 2015 r. pracownicy katedry: dr hab. Wioletta Szymczak, dr hab. Jadwiga Plewko i ks. dr Tomasz Adamczyk przebywali na wyjeździe naukowym w Wielkiej Brytanii, gdzie przeprowadzili socjologiczne badania jakościowe na temat rozwoju zawodowego, społecznego, materialnego, rodzinnego i religijno-moralnego polskich migrantów poakcesyjnych.

 

► W okresie wrzesień – październik 2015 r. dr hab. Wioletta Szymczak przebywała na stażu naukowym w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2018, godz. 07:52 - Tomasz Peciakowski