W 2014 roku, w wyniku restrukturyzacji w Instytucie Socjologii KUL,

powstała Katedra Socjologii Kultury i Religii. 

Kierownikiem Katedry został mianowany dr hab. Adam A. Szafrański, prof. KUL. 

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2014, godz. 08:53 - Krzysztof Jurek