W ramach Katedry powadzone są następujące grupy zajęć dydaktycznych: 1. seminarium doktoranckie z socjologii makrostruktur i ruchów społecznych. 2. seminarium magisterskie z socjologii makrostruktur i ruchów społecznych - w ciągu 4 lat ks. dr hab. Jan Szymczyk wypromował 40 magistrów. 3. seminarium licencjackie z socjologii makrostruktur i ruchów społecznych. 4. Makrostruktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych: wykład, ćwiczenia. 5. Socjologia władzy i współczesnych ruchów społecznych - wykład, ćwiczenia. 6. Procesy przemian społeczeństwa globalnego - wykład i ćwiczenia/konwersatorium. 7. Współczesne teorie socjologiczne (makrostruktury) - konwersatorium dla doktorantów. 8. Socjologia wsi i miasta: wykład i ćwiczenia. 9. Zróżnicowanie społeczne: wykład i ćwiczenia/konwersatorium. 10. Polityka regionalna i lokalna - wykład. 11. Socjologia sportu i turystyki - ćwiczenia. 12. Wybrane zagadnienia z socjologii miasta - wykład.

Katedra w listopadzie 2008 r. współorganizowała następujace konferencje:

  •  2008 Wiedza-władza (konferencja międzynarodowa) 
  • 2009 Wiedza. Między słowem a obrazem (konferencja międzynarodowa)
  • oraz czynnie uczestniczyła w ogólnopolskim sympozjum z okazji 90 lat socjologii w KUL (2008)
Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2010, godz. 13:06 - Janina Zabielska