Szczególnym osiągnięciem Katedry, oprócz stypendiów naukowych i grantów (m.in. Stypendium Fulbrighta, granty Research Support Scheme, American Council of Learned Societies i KBN otrzymane przez K. Motykę), są organizowane od początku lat 1980. i mające ogólnopolską renomę doroczne grudniowe Dni Praw Człowieka ( w 2005 r. obędą się XXIII Dni ) oraz aktualizowany co 3 lata podręcznik praw człowieka (K. Motyka, Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł, Lublin: Verba 2004). Wyrazem uznania dla pracowników Katedry w zakresie praw człowieka było członkostwo prof. Waśkiewicz w Społecznym Komitecie Praw Człowieka i Radzie Programowej United Nations Polish Project on Technical Cooperation Programme to Strenghten National Human Rights Infrastructures in Poland oraz zgłoszenie jej w 1992 r. jako jednego z trzech kandydatów Polski na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a dr. Motyki - członkostwo w istniejącej w latach 2000-2001 Radzie Doradczej do spraw Praw Człowieka przy Ministrze Spraw Zagranicznych.
Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2015, godz. 13:28 - Tomasz Peciakowski