Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, zapraszają do udziału w seminarium pt. Między Tomosem a konfliktem na Morzu Azowskim. Dynamika stosunków ukraińsko-rosyjskich a bezpieczeństwo Europy, KUL, 18 stycznia 2019 roku, od godz. 11.40 (DMMII, sala 116).

 

 


Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” i Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo”, KUL, 20 listopada 2018 roku, od godz. 10.30 (Collegium Jana Pawła II, C 618).

 


Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych (Katedra Studiów Wschodnich) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na konferencję naukową pt.„Migracje do Unii Europejskiej: szanse i wyzwania”, KUL, 14 czerwca (czwartek) 2018 roku (Al. Racławickie 14, Gmach Główny, sala 208) od godz. 12.00.

 


Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych (Katedra Studiów Wschodnich) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Department of International Relations, International University of Sarajevo (Bośnia i Hercegowina) zorganizowali międzynarodowe seminarium naukowe pt. „The European Union’s Eastern Neighborhood: Challenges and Prospects”, Sarajewo, 20 marca 2018 roku, Bośnia i Hercegowina, godz. 15.30.

 

 

 


Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych (Katedra Studiów Wschodnich) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Polska i Unia Europejska wobec Rosji Putina 4.0 – perspektywa wspólnego sąsiedztwo”, KUL, 26 lutego (poniedziałek) 2018 roku (ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, Budynek II, Aula-134 ), Lublin, od godz. 12.30.

 Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Katedra Studiów Wschodnich), Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (Zakład Europeistyki) oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. Basen Morza Śródziemnego - otwarta ‘puszka Pandory' dla Unii Europejskiej27 lutego (wtorek) 2018 roku (sala konferencyjna Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie, ul. Polna 18/20), od godz. 11.30.

 


Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych (Katedra Studiów Wschodnich) oraz Instytut Prawa (Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą Unii Europejskiej (przypadek Krymu i Donbasu)”, KUL, 16 stycznia (wtorek) 2017 roku(Collegium Iuridicum, sala CI-300), ul. Spokojna 1, Lublin, od godz. 15.00.

 

 


W Ostrogu na Ukrainie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Poland and Ukraine in the process of transformation, integration and security challenges for East-Central Europe”, Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, współorganizowane przez dr. hab. Tomasza Stępniewskiego, prof. KUL (kierownika Katedry Studiów Wschodnich KUL). Seminarium odbyło się w Ostrogu w dniu 4 grudnia 2017 roku. Podczas seminarium dr hab. Tomasz Stępniewski wziął udział w dyskusji i wygłosił referat pt. „Poland’s Transition to Democracy”. Seminarium realizowane było w ramach grantu V4EaP Visegrad University Studies grant No. 61610036.

 

 

 


Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Mariupol State University zorganizowali międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Konflikt na Donbasie: uwarunkowania, proces pokojowy i perspektywy”, Lublin, KUL, 15 grudnia 2017.

 

 


Konferencja międzynarodowa w Wilnie współorganizowana przez Katedrę Studiów Wschodnich KUL

 

Dr hab. Tomasz Stępniewski i dr Andrzej Szabaciuk uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „The Russia Factor and Security in Central and Eastern Europe”, która odbyła się w Mykolas Romeris University w Wilnie w dniu 9 marca 2017 roku. Podczas konferencji dr hab. Tomasz Stępniewski wygłosił referat pt. „The Geopolitical Roots and Security Issues of the Ukrainian Crisis”, natomiast dr Andrzej Szabaciuk pt. „Russian propaganda in Western Europe: a Threat to European Security?”. Ponadto, dr hab. Tomasz Stępniewski był współorganizatorem tej konferencji.

 

 

 

 

 


 

Seminarium międzynarodowe w Kownie współorganizowane przez Katedrę Studiów Wschodnich KUL

 

W Kownie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Countering Information Threats in Central and Eastern Europe”, współorganizowane przez Katedrę Studiów Wschodnich KUL (współorganizator dr hab. Tomasz Stępniewski), Vytauto Didžiojo Universitetas oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Seminarium odbyło się w Kownie w dniu 8 marca 2017 roku. Podczas seminarium dr hab. Tomasz Stępniewski wygłosił referat pt. „The Russia-Ukraine hybrid war: determinants, goals and instruments”, natomiast dr Andrzej Szabaciuk pt. „Russian propaganda in Western Europe: the scale and importance of the issue”.

 

 

 

 


 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów KUL oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zapraszają Państwa na dyskusję panelową pt. Eurazjatycka Unia Gospodarcza – kto kogo? Złożona gra sił przyciągania i odpychania

 

hhmobnkhgpilegmk

 

NOTKI O GOŚCIACH

 

Paul Kaliniczenko, prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym i europejskim, dyrektor Krajowej Szkoły Badań nad Integracją (Moskwa). W swojej działalności badawczej koncentruje się m.in. na prawie gospodarczym UE i aspektach prawnych w stosunkach Rosja-UE. Doradca w sprawach europejskich Ministerstwa Edukacji i Nauki Federacji Rosyjskiej (2010) oraz w prawie europejskim Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej (2012).

 

Jakub Olchowski, politolog, adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się bezpieczeństwem międzynarodowym, a także tożsamością kulturową i relacjami kulturowymi na Bałkanach, w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na obszarze poradzieckim. Wieloletni współpracownik organizacji pozarządowych i komentator wydarzeń międzynarodowych.

 

Andrzej Szabaciuk, historyk i politolog, adiunkt w Katedrze Studiów Wschodnich na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pełnomocnik Jego Magnificencji ks. Rektora KUL ds. Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów. Specjalizuje się w problematyce polityki migracyjnej, etnicznej i religijnej państw poradzieckich, sytuacji mniejszości narodowych i religijnych na Wschodzie oraz roli Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku wschodniego.

 


 

 Dr hab. Tomasz Stępniewski współwykonawcą grantu

z Forum Polsko-Czeskiego

W dniach 25-26 listopada 2016 r. w siedzibie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się międzynarodowe seminarium ekspercie pt. „Polska i Czechy w środowisku (nie)bezpieczeństwa / Poland, the Czech Republic and NATO in fragile security contexts”. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz eksperci z KUL, IEŚW, Association for International Affairs (AMO) z Pragi, EUROPEUM z Pragi, OSW, PISM i UMCS. Podczas seminarium odbyła się również prezentacja raportu pt. „Poland, the Czech Republic and NATO in fragile security contexts”. Projekt i będące jego częścią seminarium realizowane są w ramach zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”, grant nr BDG-687/2016, koordynowany przez dr. hab. Tomasza Stępniewskiego i dr. Annę Visvizi. Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz seminarium dostępne są na stronie projektu.

 


 

 

 

 

 


 

7 listopada 2016: Konferencja ogólnokrajowa

pt. Obszar poradziecki 25 lat po odzyskaniu niepodległości:

polityka, ekonomia, bezpieczeństwo

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Rozwoju KUL, zapraszają na ogólnokrajową konferencję naukową pt. „Obszar poradziecki 25 lat po odzyskaniu niepodległości: polityka, ekonomia, bezpieczeństwo”, Lublin, 7 listopada 2016 roku.

 


 


 

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce,

Fundacja Rozwoju KUL,

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie,

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej,

Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej,

zapraszają na międzynarodową konferencję

 

pt. „Europa Środkowo-Wschodnia w politycznych i kulturalnych interakcjach między Grupą Wyszehradzką, Unią Europejską i Federacją Rosyjską",

 

Lublin, 18 maja 2016 roku.

 

więcej informacji

 

 

 

 

 


 

 

 

10 maja 2016: Ukraina czasów Petra Poroszenki

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

oraz Wydział Nauk Politycznych i Zarządzania Informacją

NarodowegoUniwersytetu „Akademia Ostrogska" (Ukraina),

zapraszają

na międzynarodowe seminarium naukowe

pt. „Ukraina czasów Petra Poroszenki"

, Lublin, 10 maja 2016 roku.

 

 

 

 


 

 

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

 

oraz Europejska Fundacja Aktywności Społecznej

 

zapraszają na debatę

pt. „Przyszłość Ukrainy

 

Udział w niej wezmą przedstawiciele wszystkich partii politycznych zasiadających w polskim Parlamencie:

 

Małgorzata Gosiewska (PiS),

Jan Łopata (PSL),

Jakub Kulesza (Kukiz '15),

Wojciech Wilk (PO),

dr Bartłomiej Nowak (.Nowoczesna).

 

Debata odbędzie się

w piątek 8 kwietnia 2016 r.

o godz. 18

w Centrum Transferu Wiedzy KUL, w sali 408.

 

 

 

 

 


 

21 marca 2016: Szczyt NATO w Warszawie w lipcu 2016 roku. Implikacje dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

oraz

Fundacja Rozwoju KUL

zapraszają

na konferencję naukową pt. „

 

Szczyt NATO w Warszawie w lipcu 2016 roku.

Implikacje dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej",

 

DMMII-104

Lublin, 21 marca 2016 roku.

 

 

 

 

 


 

 

Dr hab. Tomasz Stępniewski przeprowadził wywiad z dr. George Soroka z Uniwersytetu Harvarda pt. Ukraine crisis, Russia and the West.

Zapraszamy do lektury wywiadu (link).

 


 

27-28 maja 2015 Transformacje w Europe. Ocenić przeszłość, zaprojektować przyszłość

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają na międzynarodową konferencję naukową pt. „Transformacje w Europe. Ocenić przeszłość, zaprojektować przyszłość”, Lublin, 27-28 maja 2015 roku.

 


 

W dn. 23 kwietnia 2015 r. od godz. 10.50 w siedzibie Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbędzie się konferencja naukowa pt. „Problemy bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej”, organizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL przy współudziale Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Fundacji Konrada Adenauera i Fundacji Rozwoju KUL.

Gorąco zapraszamy do udziału.

 

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2019, godz. 00:19 - Andrzej Szabaciuk