Kierownik: prof. dr hab. Anatoliy Melnyk, prof. zw.

 

dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL

dr hab. Siergiej Nowikow, prof. KUL

mgr inż. Paweł Łuciuk, asystent

 

Działalność naukowa Katedry Sztucznej Inteligencji zorientowana jest na opracowywanie teoretycznych i stosowanych aspektów projektowania zasobów sztucznej inteligencji.

Tematyka badań naukowych Katedry Sztucznej Inteligencji skupia się wokół następujących zagadnień:

  • Architektura inteligentnych systemów komputerowych, metody i narzędzia projektowania wbudowanych systemów komputerowych, metody i narzędzia projektowania inteligentnych wysokowydajnych heterogenicznych systemów komputerowych, metody i narzędzia komputerowe przetwarzania sygnałów i analizy obrazów w systemach cyberfizycznych oraz w Internecie, w tym Internecie rzeczy.
  • Opracowanie algorytmów równoległych do rozwiązywania problemów matematyki dyskretnej występujących w procesie projektowania cyfrowych urządzeń mikroelektronicznych w bazie nowoczesnych programowalnych układów scalonych, rozwiązywanie NP-trudnych problemów syntezy, modelowania oraz diagnostyki technicznej układów cyfrowych zawierających wiele tysięcy elementów, zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów klasy NP poprzez zrównoleglenia obliczeń przy użyciu algorytmów równoległych i zaawansowanych wieloprocesorowych systemów komputerowych na różnych poziomach.
  • Interpolacja danych zredukowanych przy pomocy splinów, rekonstrukcja powierzchni na podstawie trzech oświetleń (trzy-źródłowa fotometria stereo) przy zaszumionych obrazach, analiza jednoznaczności i niejednoznaczności dla fotometrii dwu-źródłowej, interpolacja danych zredukowanych (gęstych i rzadkich), zastosowania techniki Leap-Frog do wyliczenia optymalnych węzłów i zastosowania interpolacji oraz analiza charakteru funkcji kosztu.
  • Zastosowanie programowania, symulacji i metod parametrycznych w procesie tworzenia grafiki i animacji komputerowej. Generowanie animacji w czasie rzeczywistym na podstawie analizy danych (analiza dźwięku, obrazu, skanowanie 3D). Oprogramowanie i interfejsy graficzne do generowania animacji, a także projekty 3D w technologii wirtualnej rzeczywistości.
Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018, godz. 08:11 - Anna Położyńska