Kierownik - dr hab. Wojciech Zygmunt, prof. KUL

dr Grzegorz Dymek, adiunkt

mgr Małgorzata Fedor, asystent

mgr Agnieszka Partyka, wykładowca


Problematyka badawcza Katedry wywodzi się z dwóch działów matematyki: teorii funkcji rzeczywistych i teorii równań różniczkowych zwyczajnych. W zakresie teorii funkcji rzeczywistych główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze skupiają się na wybranych zagadnieniach dotyczących mierzalności i ciągłości funkcji oraz multifunkcji typu Caratheodory’ego. W zakresie teorii równań różniczkowych zwyczajnych skupimy się na charakteryzacji zbiorów rozwiązań równań paratyngensowych oraz inkluzji różniczkowych.

Katedra współpracuje z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz z Katedrą Matematyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2014, godz. 17:12 - Ewa Pajdowska