Katedra Teorii Polityki

 

Katedra Teorii Polityki powołana została do życia 1 marca 2009 roku. Początkowo funkcjonowała ona w ramach Instytutu Socjologii KUL. Od 1 września 2009 roku stanowi jednostkę organizacyjną Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Pracownicy Katedry podejmują badania w zakresie teorii polityki, komparatystyki systemów politycznych, marketingu politycznego, komunikacji politycznej, wizerunku polityka, teoretycznych podstaw społeczeństwa obywatelskiego.

Obszar zainteresowań naukowo-badawczych dr Agnieszki Łukasik-Tureckiej obejmuje szeroko rozumianą sferę komunikowania politycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, redaktorem tematycznym „Roczników Nauk Społecznych”, opiekunem roku. Najważniejsze nagrody: Nagroda IV stopnia Rektora KUL za działalność naukową – 2011. Zainteresowania badawcze dr Grzegorza Ronka koncentrują się wokół problematyki dotyczącej Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem myśli politycznej i systemu politycznego tego państwa. Obszary badań naukowych obejmują także zagadnienia dotyczące przywództwa politycznego, stosunków międzynarodowych, w tym kwestii wschodniego wymiaru polityki Unii Europejskiej. Bada również procesy zachodzące wewnątrz Unii Europejskiej, w tym różne aspekty integracji Wielkiej Brytanii z jej strukturami. Jest autorem dwu monografii oraz kilkunastu artykułów naukowych. Aktywnie uczestniczy w wielu konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Współpracuje z London School of Economics and Political Science, a także z Grupą Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych Britannia (Uniwersytet Warszawski). Zainteresowania badawcze dr Agnieszki Magdaleny Zaręby koncentrują się wokół problematyki marketingu politycznego, kreowania wizerunku polityka, komunikowania politycznego oraz międzynarodowego, a także mediów masowych. Autorka monografii pt. Wizerunek polityka w III RP – kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne i kilkunastu artykułów naukowych. Członek Komisji ds. Promocji Wydziału Nauk Społecznych KUL, opiekun roku. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego. Organizator „Konkursu wiedzy o Polsce, Europie i Świecie”.

 

Kierownik  Katedry:

 

dr hab. Jacek Wołoszyn

 

Pracownicy:

 

Dr Agnieszka Łukasik – Turecka

 

Dr Grzegorz Ronek

 

Dr Agnieszka Magdalena Zaręba

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2016, godz. 12:44 - Barbara Lendzion-Tokarska