Kierownik Katedry- prof. nadzw. dr hab. Jacek Dąbała

Pracownicy:

 

dr Marek Gędek

mgr Stanisław Dunin-Wilczyński

mgr Robert Furmańczuk

 

W Katedrze Warsztatu Medialnego i Aksjologii - w perspektywie przede wszystkim telewizyjnej, internetowej, prasowej i filmowej - podejmowane są prace nad warsztatem medialnym (dziennikarskim) oraz problematyką aksjologiczną (głównie związaną z wartościami i oceną dzieła medialnego).

 

W ramach badań nad szeroko rozumianą komunikacją medialną badane są wybrane zagadnienia w zakresie m.in. retoryki dziennikarskiej, sztuki pisania (creative writing), analizy i interpretacji dzieła medialnego, stylistyki i kultury języka, autoprezentacji w telewizji, dramaturgii audiowizualnej oraz współczesnej literatury światowej i polskiej XX wieku. Katedra kładzie szczególny nacisk na łączenie teorii medioznawczej z praktyką.

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2014, godz. 10:12 - Paweł Nowak