Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II utworzona została w roku 2014, w wyniku reorganizacji Katedry Mikroekonomii i Zarządzania.

 

Od początku istnienia Katedry funkcję kierownika sprawuje

prof. dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska

 

 

Tematyka naukowo-badawcza Katedry Zarządzania Pracownikami w Organizacji, obejmuje szeroko pojęte zagadnienie metod zarządzania pracownikami w organizacjach różnego typu. Wśród aktualnych tematów badawczych wymienić można, następujące zagadnienia:

 

  • zarządzanie badaniami naukowymi
  • zarządzanie szkolnictwem wyższym
  • ewaluacja badań naukowych (metody jakościowe)
  • zarządzanie wiedzą
  • zarządzanie w usługach
  • zarządzanie pracownikami w organizacji
  • zarządzanie przez wartości
  • zarządzanie ryzykiem w organizacji
  • zarządzanie ryzykiem operacyjnym
  • metody ilościowe i jakościowe w zarządzaniu ryzykiem

 

 

Autor: Jakub Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016, godz. 21:03 - Joanna Niewiadoma