Studium życiorysów polskich świętych z wieków od X do XVI przedstawianych przez ks. Skargę i Jana Pawła II prowadzi do wniosku, że polscy święci reprezentują wiele modeli maryjności: od przyzywania Matki Pana po naśladowanie Jej postaw. W relacjach obu autorów przedstawione zostały różne modele, ale brak dowodów na promowanie i eksponowanie jednej tylko formy maryjności. Żywoty niektórych świętych nawet przemilczają sprawę maryjności. W świetle tych relacji negatywnie zostaje zweryfikowana hipoteza o jednej drodze maryjnej polskich świętych.

 

MARIAN DEVOTION OF POLISH WITNESSES OF FAITH ACCORDING TO PIOTR SKARGA AND JOHN PAUL II

 

Summary


A study of Piotr Skarga’s and John Paul II’s biographies of Polish saints from between the 10th and the 16th c. reveals that the saints represent many models of Marian devotion: from calling upon the Virgin Mother to following her attitudes. Thus, no evidence has been found for promoting and highlighting a specific model of Marian devotion. Indeed, some biographies even fail to mention the subject. Therefore, the hypothesis of a single and uniform Marian way of Polish saints must be refuted. The study has also revealed an original model of Polishness in the period investigated. It had a universal dimension, approximating the idea of ”Church”. For example, St. Wojciech (Adalbert of Prague) is a patron saint of Poland and is regarded as a Polish saint.

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2014, godz. 08:09 - Natalia Haniewska