prof. dr hab. Władysława Wojciechowska

Kierownik Katedry Botaniki i Hydrobiologii

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska

ul. Konstantynów 1 H, pokój 607 C 

telefon 81 445-45-90, e-mail: sokol@kul.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: Fitoplankton jako wskaźnik zmian zachodzących w różnych zbiornikach wodnych. Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów jeziornych w połączeniu ze zlewnią.

 

Praca magisterska pt. „Badania geobotaniczne nad roślinnością kwiatową lasów okolic Dębicy” - magister biologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1968

Rozprawa doktorska pt. "Dynamika fitoplanktonu dwóch jezior o różnym charakterze limnologicznym”­ – doktor nauk biologicznych,Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, 1975

Rozprawa habilitacyjna pt. "Ocena tempa i zależności zmian fitoplanktonu jeziornego badanych z dnia na dzień trzema metodami ilościowymi" - doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie biologia-hydrobiologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1988

 

Tytuł profesora nauk biologicznych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2002.

 

 

PUBLIKACJE

2014

 • Lenard, T., Ejankowski, W., Wojciechowska W., Solis M. 2014. Cyanophytes and chlorophytes versus raphidophytes in humic lakes with different catchment basins. Biologia, 69 (6): 735-741. DOI: 10.2478/s11756-014-0363-y.
 • Wojciechowska W., Lenard T., 2014. Effect of extremely severe winters on under-ice phytoplankton development in a mesotrophic lake (Eastern Poland). Oceanol. Hydrobiol. Stud., 43(2):147-153. DOI:10.2478/s13545-014-0127-X.

2013

 • Wojciechowska W., Solis M., Artemiuk A. 2013. The effect of increasing tourism pressure on the stability of physicochemical and biological parameters in Lake Rotcze.TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. X: 498-503.
 • Solis, M., Wojciechowska, W., Lenard, T. 2013. Vertical distribution of phytoplankton in two mesotrophic lakes. Annales UMCS, Sec. C, 68 (2): 73-82. DOI: 10.2478/v10067-012-0035-7.
 • Lenard, T., Wojciechowska, W. 2013. Phytoplankton diversity and biomass during winter with and without ice cover in the context of climate change. Pol. J. of Ecol., 61(4): 739-748. DOI:

2012

 • Wojciechowska W., Solis M., Mencfel R. 2012. Phytoplankton as an ecological criterion for differentiation of mid-forest lakes in Sobibór Landscape Park. TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. IX w druku

2011

 • Poniewozik M., Wojciechowska W., Solis M. 2011. Dystrophy or eutrophy: phytoplankton and physical-chemical parameters in the functioning of humic lakes. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 40:22-29.
 • Wojciechowska W., Mencfel R. 2011. The influence of environmental parameters on quantity and structure of the fitoplankton in eutrophic lake Glebokie Uścimowskie TEKA Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego vol. VIII: 232-238.

2010

 • Solis M., Poniewozik M., Wojciechowska W. 2010. The assessment of water fertility based on biodiversity of planktonic algae community in six lakes located on the Biosphere Reserve “Polesie Zachodnie”.[W:] Chmielewski T. J. & Piasecki D. (eds) The future of hydrogenic landscapes in european biosphere reserves. Lublin: 321-340.

2009

 • Wojciechowska W., Solis M. 2009. Glony pro- i eukariotyczne jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Monografia. Wyd. KUL, Lublin, 86 ss.
 • Wojciechowska W., Solis M., Lenard T. 2009. Abundance and species composition of phytoplankton in lake Piaseczno submitting tourist pressure of over 30-year period. [In:] Nature and landscape monitoring system in the West Polesie Region. T. J. Chmielewski, C. Słowiński (eds.), Univ. of Life Sciences in Lublin, Inst. of Agrophisics  Pol. Acad. of Sciences. Lublin: 207-213.
 • Wojciechowska W., Solis. M. 2009. Evaluation of ecological states of the lakes in the Łęczna-Włodawa Lakeland in the basis of abundance and community structure of phytoplankton. [W:] Nature and landscape monitoring system in West Polesie region. (eds. T. Chmielewski, C. Sławiński). University of Lifie Science, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Wyd. PZN, pp. 200-206.
Autor: Agnieszka Artemiuk
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2014, godz. 10:59 - Agnieszka Artemiuk