Ks. dr hab. Roman Bogusław Sieroń, prof. KUL

 Dyrektor Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL

 

Kierownik Katedry Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

ks_roman_b_sieron_400

Ks. Roman B. Sieroń – kapłan diecezji sandomierskiej; doktor nauk teologicznych z zakresu biblistyki (absolwent rzymskiego Angelicum), doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki, profesor KUL, teolog, biblista, pedagog.  Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz  kierownik katedry pedagogiki pastoralnej i teologii wychowania. Dyrektor Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu; redaktor naczelny kwartalnika WZPiNoS KUL „Społeczeństwo i Rodzina” (11 pkt. MNiSW); prezes Oddziału Sandomierskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego; w latach 2008-2010 oraz 2012-2014 prodziekan Wydziałów KUL w Stalowej Woli. Delegat Biskupa Sandomierskiego ds. Dzieła Biblijnego. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Promotor 220 prac magisterskich z pedagogiki oraz 16 prac magisterskich z teologii; autor licznych opracowań i artykułów z dziedziny pedagogiki pastoralnej, teologii wychowania, teologii biblijnej, myśli społecznej św. Jana Pawła II. Kanonik honorowy kapituły konkatedralnej w Stalowej Woli, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką „Zasłużony dla Miasta Staszowa”.

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki przyjmuje w dniach:

poniedziałek, godz. 14.00-16.00
środa, godz. 12.30-14.00
piątek, godz. 15.00-16.00 (co drugi w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych)

pokój 03 (ul. Ofiar Katynia 6a)
Instytut Pedagogiki, pokój 04 (ul. Ofiar Katynia 6a)

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 13:39 - Rafał Podleśny