Dr hab. Arkadiusz Jabłoński (prof. KUL)

Konsultacje: środa, godz. 8.15-9.00, 15.40-16.25, C-345

 

Dr n. hum. w zakresie filozofii i socjologii (1994), dr hab. n. hum. w zakresie socjologii (2007) na podstawie pracy Budowanie społeczeństwa wiedzy. Zarys teorii społecznej Karla R. Poppera. Kierownik Katedry Filozofii Społecznej.

 

Redaktor Naczelny "Roczników Nauk Społecznych"

 

Ekspert Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (socjologia). Zainteresowania naukowe: współczesny rozwój społeczeństwa wiedzy zarówno w wymiarze teoretycznym i metateoretycznym, jak i konkretnych przejawów empirycznych: rozwój szkolnictwa wyższego, rozwój sektora badawczo-rozwojowego, polityka edukacyjna, dyskurs publiczny dotyczący nauki i edukacji.

 

Inicjator i współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu Studia nad wiedzą oraz współredaktor serii wydawniczej pod tym samym tytułem.

 

Realizator grantu europejskiego Zarządzanie systemem B+R w instytucjach naukowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”.

 

 

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2016, godz. 11:35 - Tomasz Peciakowski