logo_kss_small_120        Koło Studentów Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest organizacją, dzięki której studenci mogą realizować swoje zainteresowania naukowe       (a także i inne) poza godzinami zajęć. Powołano je do życia w roku 2000.


        Aktualnie zrzesza kilkudziesięciu studentów z wszystkich lat studiów Instytutu Socjologii. Najbardziej widoczne przejawy działalności Koła związane są
z organizacją konferencji. W każdym roku akademickim odbywa się kilka imprez tego typu, poruszana jest na nich tematyka bliska socjologom zawodowym i przyszłym. Przy tego typu przedsięwzięciach KSS KUL współpracuje między innymi z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Autor: Tomasz Gabłoński
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2011, godz. 10:33 - Agnieszka Gajda