Kim jesteśmy...

Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych powstało z inicjatywy prof. Bogusława Marka. Oto krótka historia...

 

1992 - prof. Bogusłaf Marek wprowadza swój autorski program "Angielski dla Niewidomych"

 

1992-1994 - prof. Bogusław Marek pracuje z dziećmi niewidomymi w Laskach jako nauczyciel języka angielskiego - wolontariusz

 

1994-1995 - prof. Bogusław Marek kończy studia specjalistyczne w Wielkiej Brytanii, uzyskując brytyjskie kwalifikacje w dziedzinie nauczania dzieci niewidomych (London, University College, Institute of Education: Advanced Diploma in the Psychology and Education of Children with Special Needs - Visual Impairment)

 

1995 - z inicjatywy prof. Bogusława Marka powstaje Zakład Tyflodydaktyki Języka Angielskiego

 

1995 - pierwsi niewidomi studenci na Filologii Angielskiej KUL

 

1995 - powstaje pracownia studentów niewidomych wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie (dzięki pomocy Ambasady Brytyjskiej w Warszawie)

 

2002 - Królowa Elżbieta II przyznaje prof. Bogusławowi markowi Order Imperium Brytyjskiego za program "Angielski dla Niewidomych"

 

2005 - przy Instytucie Filologii Angielskiej KUL powstaje Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych; Centrum zajmuje się przygotowaniem adaptacji materiałów dydaktycznych i arkuszy egzaminacyjnych dla niewidomych i słabowidzących studentów KUL

 

2005-2008 - Centrum Adaptacji bierze udział w międzynarodowym projekcie "Per linguas mundi ad laborem" ("Przez języki świata do pracy"), przygotowując adaptacje materiałów szkoleniowych, podręczników dla uczestników kursu języka angielskiego, a także udźwiękowioną grafikę dotykową

 

Od 2008 roku Centrum Adaptacji bierze udział w corocznym Lubelskim Festiwalu Nauki, prowadząc kurs czytania pisma brajla, a także przygotowując materiały promocyjne w formie grafiki dotykowej

 

2009-2012 - Centrum przygotowuje adaptacje podręczników szkolnych dla niewidomych i słabowidzących uczniów w Polsce (umowa z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizowana wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim)

 

W planach inne, ciekawe projekty, o których będziemy informować na bieżąco...

Autor: Henryk Kawecki
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2017, godz. 08:55 - Paweł Ważny