27 lutego 2018 r. zostały przyznane studentom KUL stypendia Fundacji Bankowej Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona. W uroczystości wręczenia stypendiów udział wzięli: Antoni Magdoń, Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej - Region Południowo-Wschodni w Banku Pekao S.A., prof. Marian Żukowski, członek Zarządu Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona oraz ks. prof. Andrzej Kiciński, Prorektor ds. studenckich i kontaktów międzynarodowych. Cieszymy się bardzo, że wśród ośmiorga Laureatów znalazła się Pani Klara Tomczak, studentka retoryki stosowanej.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2018, godz. 06:16 - Andrzej Zykubek